Combo Ebook NXB Hàn Thuyên - Lịch Sử Thế Giới 1943-1945

Discussion in 'Combo Ebook Tổng Hợp' started by nhandang123, Jun 12, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Combo Ebook NXB Hàn Thuyên
  Lịch Sử Thế Giới 1943-1945
  7 Files | PDF-SCAN
  ---------​
  Nguyễn Đức Quỳnh, sinh ngày 20-11-1909 tại Trà Bồ - Phù Cừ - Hưng Yên. Lớn lên, ông gia nhập một đoàn lính thuộc địa để sang Pháp. Nhờ thế có dịp học hỏi rất rộng, đồng thời học được kỹ thuật ngành truyền tin. Về nước, ông từng làm việc nhiều nơi, ở Bưu Điện và trong ngành địa chính, tức là việc quản trị đất đai. Theo ông kể thì trong thời gian này ông đã đi nhiều ở vùng biên giới Trung Quốc – Việt Nam. Năm 1931 bắt đầu viết, ông cộng tác với Nguyễn Công Tiễu trong tờ Khoa học tạp chí viết các bài về Khoa học phổ thông tại Hà Nội. (Ông Nguyễn Công Tiễu là cháu 3 đời Nguyễn Công Trứ; là anh vợ Trương Tửu-Nguyễn Bách Khoa). Từ năm 1934 Nguyễn Đức Quỳnh viết cho các báo Tiếng Trẻ, Thời thế, Quốc gia.
  Code:
  Lịch Sử Thế Giới Quyển 1-Gốc Tích Loài Người (NXB Hàn Thuyên 1943) - Nguyễn Đức Quỳnh, 204 Trang.pdf  34.87 MB
  Lịch Sử Thế Giới Quyển 2-Đời Sống Thái Cổ (NXB Hàn Thuyên 1943) - Nguyễn Đức Quỳnh, 214 Trang.pdf  37.31 MB
  Lịch Sử Thế Giới Quyển 3-Thượng Cổ Sử Ai Cập (NXB Hàn Thuyên 1943) - Nguyễn Đức Quỳnh, 207 Trang.pdf  35.66 MB
  Lịch Sử Thế Giới Quyển 4-Thượng Cổ Sử Cận Đông (NXB Hàn Thuyên 1943) - Nguyễn Đức Quỳnh, 247 Trang.pdf  43.47 MB
  Lịch Sử Thế Giới Quyển 5-Thượng Cổ Sử Cực Đông (NXB Hàn Thuyên 1944) - Nguyễn Đức Quỳnh, 284 Trang.pdf  47.81 MB
  Lịch Sử Thế Giới Quyển 6-Thượng Cổ Sử Tây Phương (NXB Hàn Thuyên 1944) - Nguyễn Đức Quỳnh, 286 Trang.pdf  52.40 MB
  Lịch Sử Thế Giới Quyển 7-Văn Hóa Vận Động Ai Cập-Do Thái (NXB Hàn Thuyên 1945) - Nguyễn Đức Quỳnh, 172 Trang.pdf  34.13 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JbsVWDW1XPEfxBu8eQ1hNTEognmFwt_p
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: May 25, 2021

Share This Page