Combo Ebook NXB Khoa Học Kỹ Thuật - Danh Mục Cá Biển Việt Nam 1994-1999

Discussion in 'Combo Ebook Nhà Xuất Bản' started by nhandang123, Jun 28, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Combo Ebook NXB Khoa Học Kỹ Thuật
  Danh Mục Cá Biển Việt Nam 1994-1999
  5 Quyển | PDF-SCAN
  ----------​
  Động vật biển Việt Nam rất phong phú, đa dạng về thành phần loài, theo các thống kê thì cổ khoảng 700 loài đông vật Ruột khoang (Coelenterata), 150 loài Hải miên (Spongia), 700 loài Giun (Annelides), 300 loài Động vật phù du (Zooplankton), 1.600 loài Giáp xác (Crustacea), 2.500 loài Thân mêm (Mollusca), 300 loài Da gai (Echinodermata), 1.600 loài Cá (Pisce$)t 17 loài Bò aát (Reptỉlia), 20 loài Chim biển (Marine Birds), 3-4 loài Động vật có vú (Mammalia), v.v.,. Riêng về Danh mục Cá, đả có nhíếu tài liệu nghiên cứu về biển Việt Nam, đáng chu ý là : Sauvage H. E (1878, 1881), Pellegrin J. (1906), Chabanaud p. (1926), Bourret R (1927), Chevey p. (1932), Durant J. (1950), Kuronuma K. (1961), Fourmanoir p. (1965), Tổ Phân loại Cá thuộc Viện Nghiên cứu Biển (1971), Orsi, J. J. (1974), Nguyên Khác Hường, Búi Ván Dương, Đỏ Thị Như Nhung (1977), Trần Định, Nguyên Nhật Thi (1985).
  Code:
  Danh Mục Cá Biển Việt Nam Tập 1 (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 1994) - Nguyễn Hữu Phụng, 115 Trang.pdf
  Danh Mục Cá Biển Việt Nam Tập 2 (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 1994) - Nguyễn Hữu Phụng, 269 Trang.pdf
  Danh Mục Cá Biển Việt Nam Tập 3 (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 1995) - Nguyễn Hữu Phụng, 607 Trang.pdf
  Danh Mục Cá Biển Việt Nam Tập 4 (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 1997) - Nguyễn Hữu Phụng, 424 Trang.pdf
  Danh Mục Cá Biển Việt Nam Tập 5 (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 1999) - Nguyễn Hữu Phụng, 306 Trang.pdf
  
  Nguồn: http://baochi123.info/threads/98317/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jul 16, 2021

Share This Page