Combo Ebook NXB Nam Hoa Thư Quán - Châu Chấu Đá Xe 1927

Discussion in 'Tổng Tập Nhà Xuất Bản' started by admin, Jun 27, 2020.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Combo Ebook NXB Nam Hoa Thư Quán
  Châu Chấu Đá Xe 1927
  20 Files | PDF
  -------​
  Khi tôi vừa mới lập xong cái nhà đọc sách cỏn con Nam Hoa Thư Quán, vừa gặp ông Tản Ngô đưa cho bộ tiểu thuyết này, bảo tôi đề tựa và cho tôi quyền xuất bản, tôi lấy làm ngại, vì có hai nhẽ: Một là tôi còn non nớt, có dám đâu đề tựu quyển truyện ông viết; Hai là nhà in Nam Hoa chưa thành lập, máy còn ít, chữ chưa đủ, việc xuất bản các sách chưa dám đảm nhận, song ông Tản Ngô sẵn lòng cho, nên tôi cũng miễn cưỡng theo ý ông. Hai việc đó hiện tôi còn đang chịu nỗi khó khăn, chắc chư độc giả cũng sẵn lòng lượng xét. Nguyên bộ truyện này ông Tản Ngô đề tên bằng ba chữ Hán Văn, tôi xin phép ông đổi lại bằng bốn tiếng quốc văn là "CHÂU CHẤU ĐÁ XE", lấy lẽ rằng: truyện viết bằng quốc văn thì tên truyện cũng dùng quốc văn, vả chăng truyện là truyện nước nhà, truyện ông Đại anh hùng nước Việt Nam ta, thì ta chỉ nên lấy cái công nghiệp bậc Đại anh hùng ấy mà đặt tên truyện mới thật đúng.
  "Nực cười châu chấu đá xe, Tưởng đâu chấu ngã ai dè xe nghiên", Đó là câu ca dao người đời bấy giờ ngợi khen ông Lý Thường Kiệt, vì ông chư con châu chấu là vật nhỏ, thân hình không đáng một đông cân, mà dám cả gan ra oai dơ vế đá cho cái xe nặng mấy trăm nghìn tạ là Tống triều kia phải ngả, phải nghiên, phải hao binh tổn tướng, phải mất vía khinh hồn, làm cho dân tộc ta đã chết lại sống, thế thì truyện ông Lý Thường Kiệt thực đáng chép để nghìn thu, mà công ông Lý Thường Kiệt thực đáng để cho 25 triệu Việt Nam ta đốt hương sùng bái.
  Code:
  01  Châu Chấu Đá Xe Số 01 (NXB Nam Hoa Thư Quán 1927) - Lê Hữu Đồng, 20 Trang.pdf  3.45 MB
  02  Châu Chấu Đá Xe Số 02 (NXB Nam Hoa Thư Quán 1927) - Lê Hữu Đồng, 20 Trang.pdf  3.61 MB
  03  Châu Chấu Đá Xe Số 03 (NXB Nam Hoa Thư Quán 1927) - Lê Hữu Đồng, 20 Trang.pdf  3.51 MB
  04  Châu Chấu Đá Xe Số 04 (NXB Nam Hoa Thư Quán 1927) - Lê Hữu Đồng, 20 Trang.pdf  3.51 MB
  05  Châu Chấu Đá Xe Số 05 (NXB Nam Hoa Thư Quán 1927) - Lê Hữu Đồng, 20 Trang.pdf  3.50 MB
  06  Châu Chấu Đá Xe Số 06 (NXB Nam Hoa Thư Quán 1927) - Lê Hữu Đồng, 20 Trang.pdf  3.55 MB
  07  Châu Chấu Đá Xe Số 07 (NXB Nam Hoa Thư Quán 1927) - Lê Hữu Đồng, 20 Trang.pdf  3.56 MB
  08  Châu Chấu Đá Xe Số 08 (NXB Nam Hoa Thư Quán 1927) - Lê Hữu Đồng, 20 Trang.pdf  3.62 MB
  09  Châu Chấu Đá Xe Số 09 (NXB Nam Hoa Thư Quán 1927) - Lê Hữu Đồng, 20 Trang.pdf  3.38 MB
  10  Châu Chấu Đá Xe Số 10 (NXB Nam Hoa Thư Quán 1927) - Lê Hữu Đồng, 20 Trang.pdf  3.50 MB
  11  Châu Chấu Đá Xe Số 11 (NXB Nam Hoa Thư Quán 1927) - Lê Hữu Đồng, 20 Trang.pdf  3.48 MB
  12  Châu Chấu Đá Xe Số 12 (NXB Nam Hoa Thư Quán 1927) - Lê Hữu Đồng, 20 Trang.pdf  3.58 MB
  13  Châu Chấu Đá Xe Số 13 (NXB Nam Hoa Thư Quán 1927) - Lê Hữu Đồng, 20 Trang.pdf  3.85 MB
  14  Châu Chấu Đá Xe Số 14 (NXB Nam Hoa Thư Quán 1927) - Lê Hữu Đồng, 20 Trang.pdf  3.53 MB
  15  Châu Chấu Đá Xe Số 15 (NXB Nam Hoa Thư Quán 1927) - Lê Hữu Đồng, 20 Trang.pdf  3.68 MB
  16  Châu Chấu Đá Xe Số 16 (NXB Nam Hoa Thư Quán 1927) - Lê Hữu Đồng, 20 Trang.pdf  3.74 MB
  17  Châu Chấu Đá Xe Số 17 (NXB Nam Hoa Thư Quán 1927) - Lê Hữu Đồng, 20 Trang.pdf  3.70 MB
  18  Châu Chấu Đá Xe Số 18 (NXB Nam Hoa Thư Quán 1927) - Lê Hữu Đồng, 20 Trang.pdf  3.85 MB
  19  Châu Chấu Đá Xe Số 19 (NXB Nam Hoa Thư Quán 1927) - Lê Hữu Đồng, 20 Trang.pdf  3.63 MB
  20  Châu Chấu Đá Xe Số 20 (NXB Nam Hoa Thư Quán 1927) - Lê Hữu Đồng, 20 Trang.pdf  3.02 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/folders/14Rd8q2JKpYNsmeCLp5Xyd7v6RVc-MMPl
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Jun 27, 2020

Share This Page