Combo Ebook NXB Nguyễn Kính - Đệ Nhất Tài Tử Tam Quốc Chí 1928

Discussion in 'Combo Ebook Nhà Xuất Bản' started by admin, Jul 7, 2020.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Combo Ebook NXB Nguyễn Kính
  Đệ Nhất Tài Tử Tam Quốc Chí 1928
  16 Files | PDF-SCAN
  ---------​
  Tôi thường xem sáu bộ tài tử là Trang, là Tao, là Sử ký của học Mã, là thi luật của họ Đỗ, là Thủy Hử, là Tây Sương, bộ nào cũng lạm đem nhời bình phẩm, may được các bực quân tử trong bốn bể đều công nhận cho là người biết nói. Nay lại xem bộ TAM QUỐC CHÍ này ra đọc thấy công việc cứ thực mà chép, khồng hề bịa đặt điều nào cũng có ảnh hưởng với chính sử, thì khen là sách lạ trên đời không bộ nào lạ hơn bộ TAM QUỐC này vậy. Hoặc có người hỏi rằng: kể từ nhà Chu nhà Tần trở lên, nhà Hán nhà Đường trở xuống, bao nhiêu bộ sách tựa theo chính sử mà diễn nghĩa ra thì bộ nào chả giống bộ TAM QUỐC CHÍ, sao chỉ cho bộ Tam Quốc Chí là lạ?
  Code:
  01  Đệ Nhất Tài Tử Tam Quốc Chí Số 01 (NXB Nguyễn Kính 1928) - Đinh Gia Hân, 40 Trang.pdf  6.80 MB
  02  Đệ Nhất Tài Tử Tam Quốc Chí Số 02 (NXB Nguyễn Kính 1928) - Đinh Gia Hân, 40 Trang.pdf  6.37 MB
  03  Đệ Nhất Tài Tử Tam Quốc Chí Số 03 (NXB Nguyễn Kính 1928) - Đinh Gia Hân, 40 Trang.pdf  6.87 MB
  04  Đệ Nhất Tài Tử Tam Quốc Chí Số 04 (NXB Nguyễn Kính 1928) - Đinh Gia Hân, 40 Trang.pdf  6.51 MB
  05  Đệ Nhất Tài Tử Tam Quốc Chí Số 05 (NXB Nguyễn Kính 1928) - Đinh Gia Hân, 40 Trang.pdf  6.11 MB
  06  Đệ Nhất Tài Tử Tam Quốc Chí Số 06 (NXB Nguyễn Kính 1928) - Đinh Gia Hân, 40 Trang.pdf  6.40 MB
  07  Đệ Nhất Tài Tử Tam Quốc Chí Số 07 (NXB Nguyễn Kính 1928) - Đinh Gia Hân, 40 Trang.pdf  6.33 MB
  08  Đệ Nhất Tài Tử Tam Quốc Chí Số 08 (NXB Nguyễn Kính 1928) - Đinh Gia Hân, 40 Trang.pdf  6.32 MB
  09  Đệ Nhất Tài Tử Tam Quốc Chí Số 09 (NXB Nguyễn Kính 1928) - Đinh Gia Hân, 40 Trang.pdf  6.46 MB
  10  Đệ Nhất Tài Tử Tam Quốc Chí Số 10 (NXB Nguyễn Kính 1928) - Đinh Gia Hân, 40 Trang.pdf  6.44 MB
  11  Đệ Nhất Tài Tử Tam Quốc Chí Số 11 (NXB Nguyễn Kính 1928) - Đinh Gia Hân, 40 Trang.pdf  6.03 MB
  12  Đệ Nhất Tài Tử Tam Quốc Chí Số 12 (NXB Nguyễn Kính 1928) - Đinh Gia Hân, 40 Trang.pdf  6.77 MB
  13  Đệ Nhất Tài Tử Tam Quốc Chí Số 13 (NXB Nguyễn Kính 1928) - Đinh Gia Hân, 40 Trang.pdf  6.45 MB
  14  Đệ Nhất Tài Tử Tam Quốc Chí Số 14 (NXB Nguyễn Kính 1928) - Đinh Gia Hân, 40 Trang.pdf  6.46 MB
  15  Đệ Nhất Tài Tử Tam Quốc Chí Số 15 (NXB Nguyễn Kính 1928) - Đinh Gia Hân, 40 Trang.pdf  6.73 MB
  16  Đệ Nhất Tài Tử Tam Quốc Chí Số 16 (NXB Nguyễn Kính 1928) - Đinh Gia Hân, 40 Trang.pdf  6.70 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/folders/1nfmk31vBbtcjMPPCrVQc0QFeBmPZ13lG
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page