Combo Ebook NXB Nguyễn Văn Việt - Phi Long Diễn Nghĩa 1928

Discussion in 'Combo Ebook Nhà Xuất Bản' started by admin, Jun 29, 2020.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Combo Ebook NXB Nguyễn Văn Việt
  Phi Long Diễn Nghĩa 1928
  11 Quyển | PDF
  -----​
  Bộ truyện Phi Long ra lần thứ nhì, mời Trung-Nam-Bắc cùng quí vị nên mua bộ truyện Phi Long này tam hữu đồng tâm nhứt ngôn đồng lập, bộ truyện này nhiều khúc gian nan cực khổ; mới đặng công thành đại nghiệp. 1-Sài Vinh người hiền đức, 2-Triệu Khuôn Dẫn tâm trung khẵng khái, 3-Trịnh Ân hùng dỏng tâm cang; ấy đó kết nghĩa đồng tâm chớ chẳng một máu, một da hay là một họ, mà đều nghe nhau hết thảy, như anh nóng thì em nguội, em nóng thì anh nguội, vậy mới dẳn tâm thuận hòa lẻ thẳng, vậy mới nên việc cả mà còn một đều khán quan không bằng lòng vì ngày sau Tống hưng nghiệp để mà thủ đoạn phân ly; trong bộ truyện này không có nói trảm Trịnh Ân vì người viết truyện muốn cho đời này đừng sa mê tửu sắc như đời Tống, cho nên nói rằng Trịnh Ân bị giặt bắt; chớ thiệt truyện Tàu có nói trảm Trịnh Ân.
  Code:
  01  Phi Long Diễn Nghĩa Cuốn 01 (NXB Nguyễn Văn Việt 1928) - Huỳnh Công Giác, 52 Trang.pdf  10.83 MB
  02  Phi Long Diễn Nghĩa Cuốn 02 (NXB Nguyễn Văn Việt 1928) - Huỳnh Công Giác, 56 Trang.pdf  11.50 MB
  03  Phi Long Diễn Nghĩa Cuốn 03 (NXB Nguyễn Văn Việt 1928) - Huỳnh Công Giác, 58 Trang.pdf  11.71 MB
  04  Phi Long Diễn Nghĩa Cuốn 04 (NXB Nguyễn Văn Việt 1928) - Huỳnh Công Giác, 54 Trang.pdf  10.56 MB
  05  Phi Long Diễn Nghĩa Cuốn 05 (NXB Nguyễn Văn Việt 1928) - Huỳnh Công Giác, 52 Trang.pdf  10.28 MB
  06  Phi Long Diễn Nghĩa Cuốn 06 (NXB Nguyễn Văn Việt 1928) - Huỳnh Công Giác, 52 Trang.pdf  10.80 MB
  07  Phi Long Diễn Nghĩa Cuốn 07 (NXB Nguyễn Văn Việt 1928) - Huỳnh Công Giác, 52 Trang.pdf  10.61 MB
  08  Phi Long Diễn Nghĩa Cuốn 08 (NXB Nguyễn Văn Việt 1928) - Huỳnh Công Giác, 52 Trang.pdf  13.16 MB
  09  Phi Long Diễn Nghĩa Cuốn 09 (NXB Nguyễn Văn Việt 1928) - Huỳnh Công Giác, 52 Trang.pdf  10.59 MB
  10  Phi Long Diễn Nghĩa Cuốn 10 (NXB Nguyễn Văn Việt 1928) - Huỳnh Công Giác, 62 Trang.pdf  12.70 MB
  11  Phi Long Diễn Nghĩa Cuốn 11 (NXB Nguyễn Văn Việt 1928) - Huỳnh Công Giác, 56 Trang.pdf  11.39 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/folders/1y1L8CpghhKv2o434BHCPnwh93iYRyYC6
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page