Combo Ebook NXB Nhật Nam - Việt-Thanh Chiến Sử 1935

Discussion in 'Combo Ebook Nhà Xuất Bản' started by admin, Jun 25, 2020.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Combo Ebook NXB Nhật Nam
  Việt-Thanh Chiến Sử 1935
  10 Files | PDF-SCAN
  -----------​
  Tuy chỉ kéo dài khoảng 1/4 thế kỷ, nhưng giai đoạn này có những biến đổi mãnh liệt vượt qua ranh giới quốc gia hay chủng tộc. Chúng ta thấy có liên minh của vua Lê với các nhóm thiểu số vùng thượng du, của chúa Nguyễn với Xiêm La, Chân Lạp, người Lào vùng Trấn Ninh, Vạn Tượng và nhất là với các thế lực Âu châu. Chính lực lượng Tây Sơn cũng không phải là một sức mạnh thuần Việt mà có sự tiếp sức của người Thượng, người Hoa và nhiều nhóm người Chăm. Họ cũng có những tiếp xúc kỹ thuật, mua bán với Tây phương nhưng còn nhiều giới hạn. Sự can thiệp của Thanh đình tuy khuấy động những tập hợp đó trong một thời gian ngắn nhưng sau khi lớp băng mỏng thiên triều - phiên thuộc giữa Trung Hoa và Tây Sơn bị xóa mờ thì kết cấu khu vực trở lại như cũ, tranh chấp địa phương lại bùng nổ trước khi có thể ổn định, đồng nhất và chặt chẽ.
  Code:
  01  Việt-Thanh Chiến Sử Cuốn 01 (NXB Nhật Nam 1935) - Nguyễn Tử Siêu, 16 Trang.pdf  2.95 MB
  02  Việt-Thanh Chiến Sử Cuốn 02 (NXB Nhật Nam 1935) - Nguyễn Tử Siêu, 16 Trang.pdf  3.02 MB
  03  Việt-Thanh Chiến Sử Cuốn 03 (NXB Nhật Nam 1935) - Nguyễn Tử Siêu, 16 Trang.pdf  3.12 MB
  04  Việt-Thanh Chiến Sử Cuốn 04 (NXB Nhật Nam 1935) - Nguyễn Tử Siêu, 16 Trang.pdf  3.01 MB
  05  Việt-Thanh Chiến Sử Cuốn 05 (NXB Nhật Nam 1935) - Nguyễn Tử Siêu, 16 Trang.pdf  3.03 MB
  06  Việt-Thanh Chiến Sử Cuốn 06 (NXB Nhật Nam 1935) - Nguyễn Tử Siêu, 16 Trang.pdf  3.12 MB
  07  Việt-Thanh Chiến Sử Cuốn 07 (NXB Nhật Nam 1935) - Nguyễn Tử Siêu, 16 Trang.pdf  3.31 MB
  08  Việt-Thanh Chiến Sử Cuốn 08 (NXB Nhật Nam 1935) - Nguyễn Tử Siêu, 16 Trang.pdf  3.07 MB
  09  Việt-Thanh Chiến Sử Cuốn 09 (NXB Nhật Nam 1935) - Nguyễn Tử Siêu, 16 Trang.pdf  3.07 MB
  10  Việt-Thanh Chiến Sử Cuốn 10 (NXB Nhật Nam 1935) - Nguyễn Tử Siêu, 16 Trang.pdf  2.88 MB
  
  Link download
  https://jingme.blogspot.com/2020/06/combo-ebook-nxb-nhat-nam-viet-thanh.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Aug 31, 2021

Share This Page