Combo Ebook NXB Phủ Quốc Vụ Khanh - Văn Hóa Tùng Thư 1959-1974

Discussion in 'Combo Ebook Nhà Xuất Bản' started by admin, Mar 14, 2018.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Bộ Sách Văn Hóa Tùng Thư
  Nha Văn Hóa Bộ Giáo Dục Quốc Gia Xuất Bản
  14 Quyển | 310 MB
  -----------​
  Trong lịch sử báo chí Saigon giai đoạn 1955-1975, có lẽ VHNS-VHTT chính là tờ báo thành công trên cả ba bình diện: tính đa dạng về nội dung; giá trị khoa học cao; thời gian tồn tại lâu dài. Với tư cách là cơ quan ngôn luận cùa Nha văn hóa, Bộ Quốc gia Giáo dục, VHNS-VHTT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ cùa nó là nghiên cứu, giới thiệu và truyền bá những kiến thức văn hóa và giáo dục cùa Việt Nam và thế giới. Tải từng quyển tại đây: https://vietbooks.info/tags/van-hoa-tung-thu/
  Code:
  01  Văn Hóa Tung Thư Tập 01-Sử Liệu Việt Nam (NXB Bộ Giáo Dục 1959) - Huỳnh Khắc Dụng, 227 Trang.pdf  24.77 MB
  02  Văn Hóa Tùng Thư Tập 02-Đại Nam Nhất Thống Chí Lục Tỉnh Nam Việt Tập Thượng (NXB Bộ Giáo Dục 1959) - Nguyễn Tạo, 155 Trang.pdf  28.62 MB
  03  Văn Hóa Tùng Thư Tập 03-Đại Nam Nhất Thống Chí Lục Tỉnh Nam Việt Tập Hạ (NXB Bộ Giáo Dục 1959) - Nguyễn Tạo, 126 Trang.pdf  20.72 MB
  04  Văn Hóa Tùng Thư Tập 04-Đại Nam Nhất Thống Chí Tỉnh Thanh Hóa Tập Thượng (NXB Giáo Dục 1960) - Trần Tuấn Khải, 123 Trang.pdf  20.68 MB
  05  Văn Hóa Tùng Thư Tập 05-Đại Nam Nhất Thống Chí Tỉnh Thanh Hóa Tập Hạ (NXB Bộ Giáo Dục 1960) - Trần Tuấn Khải, 177 Trang.pdf  37.47 MB
  06  Văn Hóa Tùng Thư Tập 06-Đại Nam Nhất Thống Chí Kinh Sư (NXB Bộ Giáo Dục 1960) - Nguyễn Tạo, 95 Trang.pdf  20.70 MB
  07  Văn Hóa Tùng Thư Tập 07-Cố Đô Huế Lịch Sử, Cổ Tích, Thắng Cảnh (NXB Giáo Dục 1960) - Thái Văn Kiểm, 411 Trang.pdf  17.74 MB
  08  Văn Hóa Tùng Thư Tập 09-Đại Nam Nhất Thống Chí Tỉnh Quảng Trị & Tỉnh Quảng Bình (NXB Bộ Giáo Dục 1961) - Nguyễn Tạo, 202 Trang 7.9 MB
  09  Văn Hóa Tùng Thư Tập 13+14-Việt Nam Nhân Vật Chí Vựng Biên (NXB Bộ Giáo Dục 1962) - Thái Văn Kiểm, 294 Trang.pdf  18.31 MB
  10  Văn Hóa Tùng Thư Tập 48-Kim Tuý Tình Từ (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1972) - Nguyễn Du, 160 Trang.pdf  15.77 MB
  11  Văn Hóa Tùng Thư Tập 49-Gia Định Thành Thông Chí Tập Thượng (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1972) - Trịnh Hoài Đức, 297 Trang.pdf  26.80 MB
  12  Văn Hóa Tùng Thư Tập 50-Gia Định Thành Thông Chí Tập Trung (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1972) - Trịnh Hoài Đức, 298 Trang.pdf  26.45 MB
  13  Văn Hóa Tùng Thư Tập 51-Gia Định Thành Thông Chí Tập Hạ (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1972) - Trịnh Hoài Đức, 283 Trang.pdf  29.72 MB
  14  Văn Hóa Tùng Thư Tập 57-Nguyễn Tri Phương (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1974) - Đào Đăng Vỹ, 286 Trang.pdf  40.47 MB
  
  Nguồn: http://baochi123.info/threads/98288/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Jun 26, 2021

Share This Page