Combo Ebook NXB Phú Văn Đường - Tống Nhạc Phi 1934

Discussion in 'Combo Ebook Nhà Xuất Bản' started by bhanh8, Jun 25, 2020.

 1. bhanh8

  bhanh8 Administrator Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Combo Ebook NXB Phú Văn Đường
  Tống Nhạc Phi 1934
  10 Files | PDF
  -----​
  Nhạc Phi là nhà quân sự nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, danh tướng chống quân Kim thời Nam Tống. Trước sau tổng cộng quân của ông đã có 126 trận chiến với quân Kim và toàn thắng. Ông là một trong những vị tướng nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Quốc, chức tước của ông trước khi bị sát hại là Đại nguyên soái. Wikipedia
  Code:
  01  Tống Nhạc Phi Số 01 (NXB Phú Văn Đường 1934) - Quảng Nguyên, 18 Trang .pdf  3.34 MB
  02  Tống Nhạc Phi Số 02 (NXB Phú Văn Đường 1934) - Quảng Nguyên, 18 Trang.pdf  3.26 MB
  03  Tống Nhạc Phi Số 03 (NXB Phú Văn Đường 1934) - Quảng Nguyên, 18 Trang .pdf  3.32 MB
  04  Tống Nhạc Phi Số 04 (NXB Phú Văn Đường 1934) - Quảng Nguyên, 18 Trang.pdf  3.31 MB
  05  Tống Nhạc Phi Số 05 (NXB Phú Văn Đường 1934) - Quảng Nguyên, 18 Trang .pdf  3.32 MB
  06  Tống Nhạc Phi Số 06 (NXB Phú Văn Đường 1934) - Quảng Nguyên, 18 Trang .pdf  3.31 MB
  07  Tống Nhạc Phi Số 07 (NXB Phú Văn Đường 1934) - Quảng Nguyên, 18 Trang.pdf  3.30 MB
  08  Tống Nhạc Phi Số 08 (NXB Phú Văn Đường 1934) - Quảng Nguyên, 18 Trang.pdf  3.25 MB
  09  Tống Nhạc Phi Số 09 (NXB Phú Văn Đường 1934) - Quảng Nguyên, 18 Trang.pdf  3.23 MB
  10  Tống Nhạc Phi Số 10 (NXB Phú Văn Đường 1934) - Quảng Nguyên, 18 Trang.pdf  3.32 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/folders/1KesF17xxvNku8iqh3NaUTrIWh200SbgQ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page