Combo Ebook NXB Thời Đại - Bách Khoa Thư Hà Nội 2006-2010

Discussion in 'Combo Ebook Nhà Xuất Bản' started by csevenan, Feb 6, 2020.

 1. csevenan

  csevenan Member

  [​IMG]
  Combo Ebook NXB Thời Đại
  Bách Khoa Thư Hà Nội 2006-2010
  18 Quyển | PDF-SCAN
  -------------​
  Bách khoa thư là loại sách giới thiệu kho tàng văn hóa của dân tộc và tinh hoa văn hóa của nhân loại, bao gồm tất cả các ngành văn hóa, khoa học. Bách khoa thư đánh dấu trình độ phát triển văn hóa, khoa học của một quốc gia và một thời đại Đặc thù của bách khoa thư là tính khoa học chính xác cao. Đây là sách công cụ rất quan trọng để tra cứu và học tập góp phần nâng cao dân trí.
  Code:
  01  Bách Khoa Thư Hà Nội Tập 01-Lịch Sử (NXB Thời Đại 2010) - Phan Huy Lê, 730 Trang.pdf  21.89 MB
  02  Bách Khoa Thư Hà Nội Tập 02-Địa Lý (NXB Thời Đại 2010) - Hoàng Thiếu Sơn, 368 Trang.pdf  12.46 MB
  03  Bách Khoa Thư Hà Nội Tập 03-Chính Trị (NXB Thời Đại 2010) - Lưu Minh Trị, 520 Trang.pdf  10.74 MB
  04  Bách Khoa Thư Hà Nội Tập 04-Pháp Luật (NXB Thời Đại 2010) - Nguyễn Hữu Đắc, 297 Trang.pdf  15.20 MB
  05  Bách Khoa Thư Hà Nội Tập 05-Kinh Tế (NXB Văn Hóa Thông Tin 2006) - Đinh Hạnh, 542 Trang.pdf  10.17 MB
  06  Bách Khoa Thư Hà Nội Tập 06-Khoa Học Công Nghệ (NXB Văn Hóa Thông Tin 2006) - Nguyễn Đức Khiển, 387 Trang.pdf  28.72 MB
  07  Bách Khoa Thư Hà Nội Tập 07-Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn (NXB Thời Đại 2010) - Vũ Khiêu, 252 Trang.pdf  4.67 MB
  08  Bách Khoa Thư Hà Nội Tập 08-Giáo Dục (NXB Thời Đại 2010) - Nguyễn Thế Long, 374 Trang.pdf  19.08 MB
  09  Bách Khoa Thư Hà Nội Tập 09-Y Tế (NXB Thời Đại 2010) - Nguyễn Năng An, 267 Trang.pdf  12.81 MB
  10  Bách Khoa Thư Hà Nội Tập 10-Văn Học (NXB Thời Đại 2010) - Đinh Gia Khánh, 653 Trang.pdf  22.27 MB
  11  Bách Khoa Thư Hà Nội Tập 11-Tiếng Hà Nội (NXB Thời Đại 2010) - Nguyễn Ngọc San, 275 Trang.pdf  12.31 MB
  12  Bách Khoa Thư Hà Nội Tập 12-Nghệ Thuật (NXB Thời Đại 2010) - Nguyễn Vĩnh Cát, 461 Trang.pdf  25.57 MB
  13  Bách Khoa Thư Hà Nội Tập 13-Thông Tin Xuất Bản (NXB Thời Đại 2010) - Hồng Lĩnh, 346 Trang.pdf  18.66 MB
  14  Bách Khoa Thư Hà Nội Tập 14-Di Tích Bảo Tàng (NXB Thời Đại 2010) - Nguyễn Hữu Quýnh, 421 Trang.pdf  22.37 MB
  15  Bách Khoa Thư Hà Nội Tập 15-Du Lịch (NXB Thời Đại 2010) - Nguyễn Hữu Quýnh, 257 Trang.pdf  13.86 MB
  16  Bách Khoa Thư Hà Nội Tập 16-Tín Ngưỡng Tôn Giáo (NXB Thời Đại 2010) - Nguyễn Duy Hinh, 198 Trang.pdf  9.86 MB
  17  Bách Khoa Thư Hà Nội Tập 17-Phong Tục Lễ Hội (NXB Thời Đại 2010) - Nguyễn Vinh Phúc, 229 Trang.pdf  12.19 MB
  18  Bách Khoa Thư Hà Nội Tập 18-Thể Dục Thể Thao (NXB Thời Đại 2010) - Đoàn Thành Lâm, 205 Trang.pdf  10.16 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1TI6P0p8GwIDLW-j-bkev3sqYutSLBGYF
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Nov 18, 2020

Share This Page