Combo Ebook NXB Thuận Hóa - Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sử Lệ 1992-1993

Discussion in 'Combo Ebook Nhà Xuất Bản' started by admin, Sep 2, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Combo Ebook NXB Thuận Hóa
  Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sử Lệ 1992-1993
  15 Quyển | 990 MB | PDF
  --------------​
  Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ (chữ Hán: 欽定大南會典事例) là tên gọi một cuốn sách thuộc thể loại hội điển, ghi chép những điển pháp Việt Nam dưới triều Nguyễn. Nguyên bản bộ sách bằng chữ Hán gồm 2 phần: Phần Chính biên được biên soạn từ năm Thiệu Trị thứ 3 1843 đến năm Tự Đức thứ 4 1851, gồm 262 quyển (+1 quyển Thủ) với hơn 8.000 trang bản thảo; ghi chép các chiếu chỉ, tấu sớ của triều đình Nguyễn từ năm Gia Long thứ nhất 1802 đến năm Tự Đức thứ 4 1851. Phần Tục biên được biên soạn từ năm Thành Thái thứ nhất 1889 đến năm Thành Thái thứ 7 1895, gồm 61 quyển (kể cả quyển Mục lục) với hơn 6.000 trang bản thảo, ghi chép các chiếu chỉ, tấu sớ của triều đình Nguyễn từ năm Tự Đức thứ 5 1852 đến năm Thành Thái thứ nhất 1889. Ngoài ra còn phần Tục biên Hậu thứ, ghi chép các chiếu chỉ, tấu sớ của triều đình Nguyễn từ năm Thành Thái thứ 2 1890 đến năm Duy Tân thứ 8 1914, gồm 28 quyển, khoảng 850 trang bản thảo, nhưng chưa duyệt in, được lưu trữ tại Sử quán triều Nguyễn.
  Code:
  01  Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sử Lệ Tập 01 (NXB Thuận Hóa 1993) - Nội Các Triều Nguyễn, 225 Trang.pdf  29.67 MB
  02  Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sử Lệ Tập 02 (NXB Thuận Hóa 1993) - Nội Các Triều Nguyễn, 351 Trang.pdf  47.85 MB
  03  Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sử Lệ Tập 03 (NXB Thuận Hóa 1993) - Nội Các Triều Nguyễn, 410 Trang.pdf  57.80 MB
  04  Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sử Lệ Tập 04 (NXB Thuận Hóa 1993) - Nội Các Triều Nguyễn, 591 Trang.pdf  80.14 MB
  05  Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sử Lệ Tập 05 (NXB Thuận Hóa 1993) - Nội Các Triều Nguyễn, 563 Trang.pdf  75.18 MB
  06  Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sử Lệ Tập 06 (NXB Thuận Hóa 1993) - Nội Các Triều Nguyễn, 569 Trang.pdf  76.51 MB
  07  Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sử Lệ Tập 07 (NXB Thuận Hóa 1993) - Nội Các Triều Nguyễn, 559 Trang.pdf  73.49 MB
  08  Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sử Lệ Tập 08 (NXB Thuận Hóa 1993) - Nội Các Triều Nguyễn, 517 Trang.pdf  69.03 MB
  09  Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sử Lệ Tập 09 (NXB Thuận Hóa 1993) - Nội Các Triều Nguyễn, 553 Trang.pdf  72.93 MB
  10  Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sử Lệ Tập 10 (NXB Thuận Hóa 1993) - Nội Các Triều Nguyễn, 586 Trang.pdf  79.74 MB
  11  Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sử Lệ Tập 11 (NXB Thuận Hóa 1993) - Nội Các Triều Nguyễn, 532 Trang.pdf  72.42 MB
  12  Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sử Lệ Tập 12 (NXB Thuận Hóa 1993) - Nội Các Triều Nguyễn, 517 Trang.pdf  72.65 MB
  13  Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sử Lệ Tập 13 (NXB Thuận Hóa 1993) - Nội Các Triều Nguyễn, 537 Trang.pdf  72.86 MB
  14  Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sử Lệ Tập 14 (NXB Thuận Hóa 1993) - Nội Các Triều Nguyễn, 307 Trang.pdf  41.38 MB
  15  Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sử Lệ Tập 15 (NXB Thuận Hóa 1992) - Nội Các Triều Nguyễn, 523 Trang.pdf  69.25 MB
  
  Nguồn: http://baochi123.info/threads/98297/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Jul 2, 2021

Share This Page