Combo Ebook NXB Tín Đức Thư Xã - Giọt Lệ Má Hồng 1934

Discussion in 'Combo Ebook Nhà Xuất Bản' started by admin, Jun 28, 2020.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Combo Ebook NXB Tín Đức Thư Xã
  Giọt Lệ Má Hồng 1934
  21 Quyển | PDF
  -------​
  Tác phẩm của Nguyễn Thế Phương được xếp vào nhóm có nội dung thế sự vì nhà văn đã đặt ra trong tiểu thuyết những vấn đề về “nhân tình thế thái, về đạo lý trong cuộc đời”. Đó là chuyện tình yêu nam nữ, những âm mưu, thủ đoạn ép duyên (Di hận ngàn thu, Bó hoa lài, Lửa phiền cháy gan), chia rẻ vợ chồng (Đất bằng sấm dậy), báo thù vì tình (Di hận ngàn thu), mối quan hệ mẹ ghẻ con chồng (Lửa phiền cháy gan, Đất bằng sấm dậy, Di hận ngàn thu), cuộc đời của những đứa trẻ lưu lạc, không cha không mẹ (Bó hoa lài, Chén thuốc độc), tác động của đồng tiền, giết người cướp của( Mộng Hoa, Giọt lệ má hồng, Lửa phiền cháy gan)
  Code:
  01  Giọt Lệ Má Hồng Cuốn 01 (NXB Tín Đức Thư Xã 1934) - Nguyễn Thế Phương, 36 Trang.pdf  6.47 MB
  02  Giọt Lệ Má Hồng Cuốn 02 (NXB Tín Đức Thư Xã 1934) - Nguyễn Thế Phương, 36 Trang.pdf  6.81 MB
  03  Giọt Lệ Má Hồng Cuốn 03 (NXB Tín Đức Thư Xã 1934) - Nguyễn Thế Phương, 36 Trang.pdf  6.59 MB
  04  Giọt Lệ Má Hồng Cuốn 04 (NXB Tín Đức Thư Xã 1934) - Nguyễn Thế Phương, 36 Trang.pdf  6.08 MB
  05  Giọt Lệ Má Hồng Cuốn 05 (NXB Tín Đức Thư Xã 1934) - Nguyễn Thế Phương, 35 Trang.pdf  6.53 MB
  06  Giọt Lệ Má Hồng Cuốn 06 (NXB Tín Đức Thư Xã 1934) - Nguyễn Thế Phương, 34 Trang.pdf  6.23 MB
  07  Giọt Lệ Má Hồng Cuốn 07 (NXB Tín Đức Thư Xã 1934) - Nguyễn Thế Phương, 36 Trang.pdf  6.56 MB
  08  Giọt Lệ Má Hồng Cuốn 08 (NXB Tín Đức Thư Xã 1934) - Nguyễn Thế Phương, 36 Trang.pdf  6.70 MB
  09  Giọt Lệ Má Hồng Cuốn 09 (NXB Tín Đức Thư Xã 1934) - Nguyễn Thế Phương, 34 Trang.pdf  6.26 MB
  10  Giọt Lệ Má Hồng Cuốn 10 (NXB Tín Đức Thư Xã 1934) - Nguyễn Thế Phương, 36 Trang.pdf  6.61 MB
  11  Giọt Lệ Má Hồng Cuốn 11 (NXB Tín Đức Thư Xã 1934) - Nguyễn Thế Phương, 36 Trang.pdf  6.61 MB
  12  Giọt Lệ Má Hồng Cuốn 12 (NXB Tín Đức Thư Xã 1934) - Nguyễn Thế Phương, 36 Trang.pdf  6.67 MB
  13  Giọt Lệ Má Hồng Cuốn 13 (NXB Tín Đức Thư Xã 1934) - Nguyễn Thế Phương, 36 Trang.pdf  6.51 MB
  14  Giọt Lệ Má Hồng Cuốn 14 (NXB Tín Đức Thư Xã 1934) - Nguyễn Thế Phương, 36 Trang.pdf  6.74 MB
  15  Giọt Lệ Má Hồng Cuốn 15 (NXB Tín Đức Thư Xã 1934) - Nguyễn Thế Phương, 36 Trang.pdf  6.73 MB
  16  Giọt Lệ Má Hồng Cuốn 16 (NXB Tín Đức Thư Xã 1934) - Nguyễn Thế Phương, 36 Trang.pdf  6.54 MB
  17  Giọt Lệ Má Hồng Cuốn 17 (NXB Tín Đức Thư Xã 1934) - Nguyễn Thế Phương, 36 Trang.pdf  6.56 MB
  18  Giọt Lệ Má Hồng Cuốn 18 (NXB Tín Đức Thư Xã 1934) - Nguyễn Thế Phương, 36 Trang.pdf  6.77 MB
  19  Giọt Lệ Má Hồng Cuốn 19 (NXB Tín Đức Thư Xã 1934) - Nguyễn Thế Phương, 36 Trang.pdf  6.75 MB
  20  Giọt Lệ Má Hồng Cuốn 20 (NXB Tín Đức Thư Xã 1934) - Nguyễn Thế Phương, 36 Trang.pdf  6.56 MB
  21  Giọt Lệ Má Hồng Cuốn 21 (NXB Tín Đức Thư Xã 1934) - Nguyễn Thế Phương, 42 Trang.pdf  7.94 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/folders/1Mw-954jeJVszf3gr8G8aA3YFjC42mYsa
   

Share This Page