Combo Ebook NXB Tổng Hợp - Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard 2005-2006

Discussion in 'Combo Ebook Nhà Xuất Bản' started by nhandang123, Jun 30, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Combo Ebook NXB Tổng Hợp
  Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard 2005-2006
  17 Quyển | PDF-SCAN
  -------​
  Bộ sách nổi tiếng Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard được xuất bản theo hợp đồng chuyển giao bản quyền giữa trường Đại Học Kinh Doanh Harvard và First News – Trí Việt, Việt Nam. Đây là bộ sách đúc kết những giải pháp kinh doanh hiệu quả và thực tiễn nhất cùng những kinh nghiệm quý báu, thiết thực cập nhật về mọi mặt trong quản lý, kinh doanh của trường đại học danh tiếng nhất thế giới với bề dày trên 370 năm thành lập.
  Code:
  01  Chiến Lược Kinh Doanh Hiệu Quả (NXB Tổng Hợp 2006) - Phạm Ngọc Sáu, 176 Trang.pdf  14.45 MB
  02  Các Kỹ Năng Quản Lý Hiệu Quả (NXB Tổng Hợp 2005) - Phạm Ngọc Sáu, 361 Trang.pdf  52.40 MB
  03  Các Kỹ Năng Quản Lý Hiệu Quả (NXB Tổng Hợp 2006) - Trần Thị Bích Nga, 354 Trang.pdf  28.10 MB
  04  Các Kỹ Năng Tiếp Thị Hiệu Quả (NXB Tổng Hợp 2006) - Phạm Ngọc Sáu, 241 Trang.pdf  19.63 MB
  05  Giao Tiếp Thương Mại (NXB Tổng Hợp 2006) - Trần Thị Bích Nga, 192 Trang.pdf  19.63 MB
  06  Huấn Luyện Và Truyền Kinh Nghiệm (NXB Tổng Hợp) - Trần Thị Bích Nga, 170 Trang.pdf  13.74 MB
  07  Kỹ Năng Thương Lượng (NXB Tổng Hợp 2006) - Nhiều Tác Giả, 187 Trang.pdf  21.45 MB
  08  Quyền Lực, Tầm Ảnh Hưởng Và Sức Thuyết Phục (NXB Tổng Hợp 2006) - Phạm Ngọc Sáu, 192 Trang.pdf  16.79 MB
  09  Quản Lý Dự Án Lớn Và Nhỏ (NXB Tổng Hợp 2006) - Trần Thị Bích Nga, 194 Trang.pdf  13.76 MB
  10  Quản Lý Hiệu Suất Làm Việc Của Nhân Viên (NXB Tổng Hợp 2006) - Phạm Ngọc Sáu, 168 Trang.pdf  17.67 MB
  11  Quản Lý Khủng Hoảng (NXB Tổng Hợp 2006) - Trần Thị Bích Nga, 172 Trang.pdf  13.90 MB
  12  Quản Lý Sự Thay Đổi Và Chuyển Tiếp (NXB Tổng Hợp 2006) - Trần Thị Bích Nga, 153 Trang.pdf  15.97 MB
  13  Quản Lý Thời Gian (NXB Tổng Hợp 2006) - Trần Thị Bích Nga, 176 Trang.pdf  5.68 MB
  14  Quản Lý Tính Sáng Tạo Và Đổi Mới (NXB Tổng Hợp 2006) - Trần Thị Bích Nga, 190 Trang.pdf  13.69 MB
  15  Tuyển Dụng Và Đãi Ngộ Người Tài (NXB Tổng Hợp 2006) - Trần Thị Bích Nga, 192 Trang.pdf  20.04 MB
  16  Tài Chính Dành Cho Người Quản Lý (NXB Tổng Hợp 2006) - Trần Thị Bích Nga, 198 Trang.pdf  13.87 MB
  17  Xây Dựng Nhóm Làm Việc Hiệu Quả (NXB Tổng Hợp 2006) - Trần Thị Bích Nga, 194 Trang.pdf  13.97 MB
  
  Nguồn: http://baochi123.info/threads/98326/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 26, 2021

Share This Page