Combo Ebook NXB Tổng Hợp - MBA Trong Tầm Tay 2008-2010

Discussion in 'Tổng Tập Nhà Xuất Bản' started by admin, Feb 6, 2020.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Combo Ebook NXB Tổng Hợp
  MBA Trong Tầm Tay 2008-2010
  10 Quyển | PDF-SCAN
  --------​
  Những công ty thành công là những công ty thoả mãn được nhu cầu của thị trường. Các chiến lược được bắt đầu với sự hiểu biết về các nhu cầu và làm thế nào để thoả mãn các nhu cầu đó một cách tốt hơn, đặc biệt hơn các công ty khác. Việc thiết lập một công việc kinh doanh ổn định lâu dài đòi hỏi cần có sự cách tân để duy trì sự khác biệt trong sản phẩm cũng như dịch vụ của công ty. Việc thực hiện mô hình kinh doanh phụ thuộc vào sự gắn bó và cam kết của các nhân viên ở tất cả các cấp bậc của công ty - điều mà tác giả gọi là lãnh đạo từ cấp trung.
  Code:
  01  MBA Trong Tầm Tay-Chủ Đề Marketing (NXB Trẻ 2008) - Charles D. Schewe, 606 Trang.pdf  24.20 MB
  02  MBA Trong Tầm Tay-Chủ Đề Nghiên Cứu Tình Huống Trong Đầu Tư Tự Doanh (NXB Tổng Hợp 2009) - William A. Bygrave, 444 Trang.pdf  17.74 MB
  03  MBA Trong Tầm Tay-Chủ Đề Quản Lý Chiến Lược (NXB Tổng Hợp 2009) - Liam Fahey, 487 Trang.pdf  21.47 MB
  04  MBA Trong Tầm Tay-Chủ Đề Quản Lý Dự Án (NXB Tổng Hợp 2008) - Eric Verzuh, 562 Trang.pdf  20.67 MB
  05  MBA Trong Tầm Tay-Chủ Đề Quản Trị Kinh Doanh (NXB Thống Kê 2008) - Allan R. Cohen, 430 Trang.pdf  39.86 MB
  06  MBA Trong Tầm Tay-Chủ Đề Quản Trị Kinh Doanh (NXB Tổng Hợp 2009) - Allan R. Cohen, 424 Trang.pdf  22.06 MB
  07  MBA Trong Tầm Tay-Chủ Đề Tài Chính Và Kế Toán (NXB Tổng Hợp 2010) - Theodore Grossman, 713 Trang.pdf  33.38 MB
  08  MBA Trong Tầm Tay-Chủ Đề Đầu Tư Tự Doanh (NXB Tổng Hợp 2008) - William D. Bygrave, 578 Trang.pdf  19.89 MB
  09  MBA Trong Tầm Tay-Quản Lý Chất Lượng Toàn Diện (NXB Tổng Hợp 2009) - Stephen George, 277 Trang.pdf  11.80 MB
  10  MBA Trong Tầm Tay-Tâm Lý Học Dành Cho Lãnh Đạo (NXB Tổng Hợp 2010) - Dean Tjosvold, 310 Trang.pdf  11.81 MB
  
  Nguồn: http://baochi123.info/threads/98306/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Jul 8, 2021
  hieunguyen8812 likes this.
 2. hieunguyen8812

  hieunguyen8812 New Member

  không có link download hả bạn? mong bạn chia sẻ nhé.
   
  baonguyen93 likes this.

Share This Page