Combo Ebook NXB Tổng Hợp - Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn 1994-2010

Discussion in 'Combo Ebook Nhà Xuất Bản' started by admin, Dec 25, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Combo Ebook NXB Tổng Hợp
  Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn 1994-2010
  19 Quyển | PDF-SCAN
  ------------​
  Nguyễn Đình Đầu (sinh năm 1920) là một nhà nghiên cứu nổi tiếng trong lĩnh vực địa lý học - lịch sử Việt Nam. Ông được biết nhiều với các công trình nghiên cứu về lãnh thổ Việt Nam qua từng thời kỳ và giới nghiên cứu đánh giá là một nhà khoa học nghiêm túc, tận tụy và có nhiều cống hiến quan trọng cho khoa học Việt Nam. Ông là tác giả của hàng trăm công trình (sách đã xuất bản và bài báo bằng các thứ tiếng Việt, Pháp, Anh), trong đó nổi bật là các công trình nghiên cứu về địa bạ và bản đồ.
  Code:
  01  Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn-An Giang (NXB Tổng Hợp 1995) - Nguyễn Đình Đầu, 401 Trang.pdf  81.75 MB
  02  Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn-Biên Hòa (NXB Tổng Hợp 1994) - Nguyễn Đình Đầu, 418 Trang.pdf  10.23 MB
  03  Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn-Biên Hòa (NXB Tổng Hợp 1994) - Nguyễn Đình Đầu, 422 Trang.pdf  149.71 MB
  04  Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn-Bình Thuận (NXB Tổng Hợp 1996) - Nguyễn Đình Đầu, 433 Trang.pdf  142.97 MB
  05  Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn-Bình Định 1 (NXB Tổng Hợp 1996) - Nguyễn Đình Đầu, 538 Trang.pdf  183.24 MB
  06  Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn-Bình Định 2 (NXB Tổng Hợp 1996) - Nguyễn Đình Đầu, 418 Trang.pdf  154.04 MB
  07  Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn-Bình Định 3 (NXB Tổng Hợp 1996) - Nguyễn Đình Đầu, 392 Trang.pdf  123.94 MB
  08  Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn-Gia Định (NXB Tổng Hợp 1994) - Nguyễn Đình Đầu, 634 Trang.pdf  223.13 MB
  09  Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn-Hà Tiên (NXB Tổng Hợp 1994) - Nguyễn Đình Đầu, 333 Trang.pdf  123.33 MB
  10  Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn-Khánh Hòa (NXB Tổng Hợp 1997) - Nguyễn Đình Đầu, 318 Trang.pdf  124.82 MB
  11  Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn-Nam Kỳ Lục Tỉnh (NXB Tổng Hợp 1994) - Nguyễn Đình Đầu, 347 Trang.pdf  125.93 MB
  12  Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn-Phú Yên (NXB Tổng Hợp 1997) - Nguyễn Đình Đầu, 335 Trang.pdf  151.22 MB
  13  Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn-Quảng Nam-Đà Nẵng Tập 1 (NXB Tổng Hợp 2010) - Nguyễn Đình Đầu, 312 Trang.pdf  13.25 MB
  14  Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn-Quảng Nam-Đà Nẵng Tập 2 (NXB Tổng Hợp 2010) - Nguyễn Đình Đầu, 434 Trang.pdf  17.00 MB
  15  Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn-Quảng Ngãi (NXB Đại Học Quốc Gia 2010) - Nguyễn Đình Đầu, 317 Trang.pdf  13.96 MB
  16  Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn-Quảng Ngãi (NXB Đại Học Quốc Gia 2010) - Nguyễn Đình Đầu, 323 Trang.pdf  9.92 MB
  17  Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn-Thừa Thiên (NXB Tổng Hợp 1996) - Nguyễn Đình Đầu, 361 Trang.pdf  43.57 MB
  18  Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn-Vĩnh Long (NXB Tổng Hợp 1994) - Nguyễn Đình Đầu, 444 Trang.pdf  47.75 MB
  19  Nghiên Cứu Địa Bạ Triều Nguyễn-Định Tường (NXB Tổng Hợp 1994) - Nguyễn Đình Đầu, 372 Trang.pdf  128.65 MB
  
  Nguồn: http://baochi123.info/threads/98302/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Jul 6, 2021
 2. thang0903

  thang0903 New Member

  Không có quyền vào link google drive ạ
   

Share This Page