Combo Ebook NXB Tri Thức - Trò Chuyện Triết Học 2017

Discussion in 'Combo Ebook Nhà Xuất Bản' started by admin, Feb 8, 2020.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Combo Ebook NXB Tri Thức
  Trò Chuyện Triết Học 2017
  7 Quyển | PDF
  -----​
  Trò chuyện triết học là tập hợp 92 bài viết của nhà nghiên cứu triết học Bùi Văn Nam Sơn, đăng trên báo Sài Gòn Tiếp Thị gần 2 năm (25.5.2010 – 16.4.2012). Triết học là một môn học không khó nhưng để nói chuyện về triết học cho mọi người nghe, mọi người cùng hiểu thì không phải dễ. Nhà nghiên cứu Bùi Văn Nam Sơn đã làm được điều ở vế thứ hai thông qua cuốn sách quý này. “Đây không phải là cuốn sách nhập môn triết học và cũng không hẳn là cuốn sách về lịch sử triết học, tuy nhiên nó có đủ các yếu tố của 2 loại sách đó.” (Huỳnh Như Phương)
  Code:
  01  Trò Chuyện Triết Học Tập 1 (NXB Tri Thức 2017) - Bùi Văn Nam Sơn, 223 Trang.pdf  21.07 MB
  02  Trò Chuyện Triết Học Tập 2 (NXB Tri Thức 2017) - Bùi Văn Nam Sơn, 216 Trang.pdf  20.07 MB
  03  Trò Chuyện Triết Học Tập 3 (NXB Tri Thức 2017) - Bùi Văn Nam Sơn, 210 Trang.pdf  14.06 MB
  04  Trò Chuyện Triết Học Tập 4 (NXB Tri Thức 2017) - Bùi Văn Nam Sơn, 207 Trang.pdf  20.86 MB
  05  Trò Chuyện Triết Học Tập 5 (NXB Tri Thức 2017) - Bùi Văn Nam Sơn, 242 Trang.pdf  18.74 MB
  06  Trò Chuyện Triết Học Tập 6 (NXB Tri Thức 2017) - Bùi Văn Nam Sơn, 205 Trang.pdf  15.94 MB
  07  Trò Chuyện Triết Học Tập 7 (NXB Tri Thức 2017) - Bùi Văn Nam Sơn, 333 Trang.pdf  19.50 MB
  
  Nguồn: http://baochi123.info/threads/98309/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Jul 9, 2021

Share This Page