Combo Ebook NXB Văn Hóa Thông Tin - Hoàng Việt Luật Lệ 1994

Discussion in 'Combo Ebook Nhà Xuất Bản' started by nhandang123, Jun 28, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Combo Ebook NXB Văn Hóa Thông Tin
  Hoàng Việt Luật Lệ 1994
  5 Quyển | PDF-SCAN
  -------​
  Hoàng Việt luật lệ hay còn được biết đến với tên Hoàng triều luật lệ, Quốc triều điều luật, Nguyễn triều hình luật, bộ luật Gia Long là bộ luật chính thức của Việt Nam thời đầu nhà Nguyễn do Bắc thành Tổng trấn Nguyễn Văn Thành soạn thảo và vua Gia Long cho ban hành năm 1815. Vua Gia Long sau khi lên ngôi để có cơ sở về luật pháp, lệnh cho Nguyễn Văn Thành, Vũ Trinh, Trần Hựu dựa vào Đại Thanh luật lệ và Luật Hồng Đức làm cơ sở soạn bộ luật cho triều Nguyễn có tên gọi là Hoàng Việt luật lệ (còn được gọi là Luật Gia Long), gồm 22 quyển và 398 điều sau đó vua Gia Long cho ban hành chính thức vào năm 1815. Bộ luật này gần như lấy nguyên mẫu là luật nhà Thanh Trong 398 điều thì chỉ có 2 điều là rút từ Quốc triều Hình luật thời Hậu Lê, vài chục điều luật khác biệt chút ít về từ ngữ so với luật của nhà Thanh, các điều luật còn lại đều sao chép lại nguyên xi tên gọi lẫn nội dung kể cả các tiểu chú của các điều luật trong “Đại Thanh luật lệ”
  Code:
  Hoàng Việt Luật Lệ Tập 1 (NXB Văn Hóa Thông Tin 1994) - Nguyễn Văn Thành, 299 Trang.pdf
  Hoàng Việt Luật Lệ Tập 2 (NXB Văn Hóa Thông Tin 1994) - Nguyễn Văn Thành, 542 Trang.pdf
  Hoàng Việt Luật Lệ Tập 3 (NXB Văn Hóa Thông Tin 1994) - Nguyễn Văn Thành, 551 Trang.pdf
  Hoàng Việt Luật Lệ Tập 4 (NXB Văn Hóa Thông Tin 1994) - Nguyễn Văn Thành, 697 Trang.pdf
  Hoàng Việt Luật Lệ Tập 5 (NXB Văn Hóa Thông Tin 1994) - Nguyễn Văn Thành, 672 Trang.pdf
  
  Nguồn: http://baochi123.info/threads/98305/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jul 8, 2021

Share This Page