Combo Ebook NXB Văn Học - Văn Học Việt Nam Thế Kỷ XX 2001-2010

Discussion in 'Combo Ebook Nhà Xuất Bản' started by admin, Jan 22, 2020.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Combo Ebook NXB Văn Học
  Văn Học Việt Nam Thế Kỷ XX 2001-2010
  33 Quyển | 1,5 GB | PDF-SCAN
  ---------------​
  Bộ Sách Văn Học Việt Nam Thế Kỷ XX (Từ Năm 1945 - 2000) - Trọn Bộ 103 Cuốn là tổng tập Văn học Việt Nam trong suốt thế kỷ, bao gồm nhiều thể loại: tiểu thuyết, truyện ngắn, tản văn và các thể ký, thơ ca, lý luận phê bình, chèo, tuồng, kịch nói. Nhằm cung cấp cho độc giả cái nhìn toàn diện về Văn học Việt Nam.
  Code:
  01  Văn Học Việt Nam Thế Kỷ XX Quyển 1 Tập 02-Văn Xuôi Đầu Thế Kỷ (NXB Văn Học 2002) - Mai Quốc Liên, 1174 Trang.pdf  36.15 MB
  02  Văn Học Việt Nam Thế Kỷ XX Quyển 1 Tập 05-Tiểu Tuyết Trước 1945 (NXB Văn Học 2003) - Mai Quốc Liên, 1136 Trang.pdf  36.02 MB
  03  Văn Học Việt Nam Thế Kỷ XX Quyển 1 Tập 06-Tiểu Tuyết Trước 1945 (NXB Văn Học 2003) - Mai Quốc Liên, 1126 Trang.pdf  33.29 MB
  04  Văn Học Việt Nam Thế Kỷ XX Quyển 1 Tập 07-Tiểu Tuyết Trước 1945 (NXB Văn Học 2003) - Mai Quốc Liên, 1014 Trang.pdf  30.64 MB
  05  Văn Học Việt Nam Thế Kỷ XX Quyển 1 Tập 09 Tiểu Tuyết Trước 1945 (NXB Văn Học 2003) - Mai Quốc Liên, 1000 Trang.pdf  31.84 MB
  06  Văn Học Việt Nam Thế Kỷ XX Quyển 1 Tập 15-Tiểu Tuyết 1945-1975 (NXB Văn Học 2003) - Mai Quốc Liên, 1136 Trang.pdf  37.84 MB
  07  Văn Học Việt Nam Thế Kỷ XX Quyển 1 Tập 26-Tiểu Tuyết 1945-1975 (NXB Văn Học 2006) - Mai Quốc Liên, 1119 Trang.pdf  37.17 MB
  08  Văn Học Việt Nam Thế Kỷ XX Quyển 1 Tập 31-Tiểu Tuyết 1945-1975 (NXB Văn Học 2007) - Nguyễn Cừ, 1192 Trang.pdf  42.22 MB
  09  Văn Học Việt Nam Thế Kỷ XX Quyển 1 Tập 32-Tiểu Tuyết 1975-2000 (NXB Văn Học 2007) - Nguyễn Cừ, 893 Trang.pdf  29.13 MB
  10  Văn Học Việt Nam Thế Kỷ XX Quyển 1 Tập 34-Tiểu Tuyết 1975-2000 (NXB Văn Học 2008) - Nguyễn Cừ, 976 Trang.pdf  33.09 MB
  11  Văn Học Việt Nam Thế Kỷ XX Quyển 1 Tập 37-Tiểu Tuyết 1975-2000 (NXB Văn Học 2008) - Nguyễn Cừ, 1040 Trang.pdf  33.59 MB
  12  Văn Học Việt Nam Thế Kỷ XX Quyển 1 Tập 40-Tiểu Tuyết 1975-2000 (NXB Văn Học 2008) - Nguyễn Cừ, 1249 Trang.pdf  39.29 MB
  13  Văn Học Việt Nam Thế Kỷ XX Quyển 2 Tập 03-Truyện Ngắn Trước 1945 (NXB Văn Học 2001) - Hà Minh Đức, 1047 Trang.pdf  28.23 MB
  14  Văn Học Việt Nam Thế Kỷ XX Quyển 2 Tập 07-Truyện Ngắn 1945-1975 (NXB Văn Học 2005) - Phan Cự Đệ, 1136 Trang.pdf  36.31 MB
  15  Văn Học Việt Nam Thế Kỷ XX Quyển 2 Tập 12-Truyện Ngắn 1945-1975 (NXB Văn Học 2005) - Phan Cự Đệ, 816 Trang.pdf  26.02 MB
  16  Văn Học Việt Nam Thế Kỷ XX Quyển 3 Tập 01-Tạp Văn Và Các Thể Ký Việt Nam 1900-1945 (NXB Văn Học 2007) - Trịnh Bá Đĩnh, 944 Trang .pdf  32.47 MB
  17  Văn Học Việt Nam Thế Kỷ XX Quyển 3 Tập 02-Tạp Văn Và Các Thể Ký Việt Nam 1900-1945 (NXB Văn Học 2007) - Trịnh Bá Đĩnh, 1078 Trang.pdf  32.37 MB
  18  Văn Học Việt Nam Thế Kỷ XX Quyển 3 Tập 03-Tạp Văn Và Các Thể Ký Việt Nam 1900-1945 (NXB Văn Học 2009) - Trịnh Bá Đĩnh, 1036 Trang.pdf  290.55 MB
  19  Văn Học Việt Nam Thế Kỷ XX Quyển 3 Tập 07-Tạp Văn Và Các Thể Ký Việt Nam 1945-1975 (NXB Văn Học 2009) - Trịnh Bá Đĩnh, 1064 Trang.pdf  36.83 MB
  20  Văn Học Việt Nam Thế Kỷ XX Quyển 3 Tập 11-Tạp Văn Và Các Thể Ký Việt Nam 1945-1975 (NXB Văn Học 2009) - Trịnh Bá Đĩnh, 1079 Trang.pdf  35.55 MB
  21  Văn Học Việt Nam Thế Kỷ XX Quyển 4 Tập 01-Thơ Ca Chữ Hán Việt Nam Đầu Thế Kỷ XX (NXB Văn Học 2005) - Mai Quốc Liên, 823 Trang.pdf  13.84 MB
  22  Văn Học Việt Nam Thế Kỷ XX Quyển 4 Tập 03-Thơ Ca 1925-1945 (NXB Văn Học 2010) - Nguyễn Cừ, 748 Trang.pdf  14.77 MB
  23  Văn Học Việt Nam Thế Kỷ XX Quyển 4 Tập 07-Thơ Ca 1945-1975 (NXB Văn Học 2010) - Lưu Khánh Thơ, 998 Trang.pdf  20.13 MB
  24  Văn Học Việt Nam Thế Kỷ XX Quyển 5 Tập 02-Lý Luận Phê Bình Nửa Đầu Thế Kỷ (NXB Văn Học 2005) - Nguyễn Ngọc Thiện, 1104 Trang.pdf  33.07 MB
  25  Văn Học Việt Nam Thế Kỷ XX Quyển 5 Tập 03-Lý Luận Phê Bình Nửa Đầu Thế Kỷ (NXB Văn Học 2005) - Nguyễn Ngọc Thiện, 1240 Trang.pdf  36.63 MB
  26  Văn Học Việt Nam Thế Kỷ XX Quyển 5 Tập 05-Lý Luận Phê Bình Nửa Đầu Thế Kỷ (NXB Văn Học 2005) - Nguyễn Ngọc Thiện, 1172 Trang .pdf  35.34 MB
  27  Văn Học Việt Nam Thế Kỷ XX Quyển 5 Tập 09-Lý Luận Phê Bình 1945-1975 (NXB Văn Học 2009) - Nguyễn Ngọc Thiện, 1136 Trang.pdf  33.27 MB
  28  Văn Học Việt Nam Thế Kỷ XX Quyển 5 Tập 11-Lý Luận Phê Bình 1945-1975 (NXB Văn Học 2010) - Nguyễn Ngọc Thiện, 1004 Trang.pdf  31.90 MB
  29  Văn Học Việt Nam Thế Kỷ XX Quyển 5 Tập 13-Lý Luận Phê Bình 1975-2000 (NXB Văn Học 2010) - Nguyễn Ngọc Thiện, 1116 Trang.pdf  37.63 MB
  30  Văn Học Việt Nam Thế Kỷ XX Quyển 6 Tập 01-Kịch Bản Chèo 1900-1945 (NXB Văn Học 2007) - Lê Thanh Hiền, 1024 Trang.pdf  28.39 MB
  31  Văn Học Việt Nam Thế Kỷ XX Quyển 6 Tập 02-Kịch Bản Chèo 1945-2000 (NXB Văn Học 2007) - Lê Thanh Hiền, 1221 Trang.pdf  31.44 MB
  32  Văn Học Việt Nam Thế Kỷ XX Quyển 6 Tập 05-Kịch Bản Cải Lương 1945-2000 (NXB Văn Học 2007) - Lê Thanh Hiền, 1120 Trang.pdf  30.55 MB
  33  Văn Học Việt Nam Thế Kỷ XX Quyển 6-Kịch Bản Thơ 1900-2000 (NXB Văn Học 2007) - Lê Thanh Hiền, 1176 Trang.pdf  29.00 MB
  
  Nguồn: http://baochi123.info/threads/98311/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Jul 11, 2021

Share This Page