Combo Ebook NXB Xưa Nay - Châu Về Hiệp Phố 1926-1928

Discussion in 'Combo Ebook Nhà Xuất Bản' started by ledung12, Oct 28, 2020.

 1. ledung12

  ledung12 Member

  [​IMG]
  Combo Ebook NXB Xưa Nay
  Châu Về Hiệp Phố 1926-1928
  30 Quyển | PDF-SCAN
  ---------​
  Người viết feuilleton tạo sóng gió đầu tiên của làng báo Sài Gòn có lẽ là ông Lê Hoằng Mưu. Người viết feuilleton gây sóng gió thứ hai trong làng báo Sài Gòn là nhà văn Phú Đức. Nguyên là một thầy giáo dạy ở Trường Marc Fernando (Gia Định), năm 1924, nhân khi rảnh rỗi, thầy giáo Nguyễn Đức Nhuận (khi ấy chưa lấy tên Phú Đức) đã viết tiểu thuyết và gởi cho tờ Trung Lập Báo đề nghị đăng không lấy tiền. Đó là tiểu thuyết Câu chuyện Canh Tràng ký bút danh Phú Đức. Chuyện chẳng có gì đặc sắc nhưng phó chủ bút Trung Lập Báo là cụ Trương Duy Toản vốn là người viết có danh thuở ấy, lại thấy nơi Phú Đức một tương lai viết feuilleton! Và cũng còn lý do khác là lúc đó tờ Đông Pháp Thời Báo đăng feuilleton của Hồ Biểu Chánh rất ăn khách nên Trung Lập Báo muốn có người viết cạnh tranh giành độc giả. Vì vậy ông mời Phú Đức viết tiểu thuyết cho Trung Lập Báo với lương 20 đồng/tháng. Năm 1925, Phú Đức cho ra đời feuilleton Châu về hiệp phố, được đánh giá là hay nhứt của ông, ngay khi xuất hiện trên Trung Lập Báo đã thu hút độc giả. Vì tài năng ấy, chủ báo Trung Lập Báo khi ấy là ông De Lachevrotière tăng lương cho ông lên 40 rồi 80 đồng/tháng, tương đương với lương Đốc phủ sứ một quận thời bấy giờ. Khi Châu về hiệp phố đang đăng ngon lành thì xảy ra vụ “De Lachevrotière đá dít Bùi Quang Chiêu ở Bến Nhà Rồng” nên tờ Trung Lập Báo bị người đọc tẩy chay.
  Code:
  01  Châu Về Hiệp Phố Cuốn 01 (NXB Xưa Nay 1926) - Phú Đức, 36 Trang.pdf  7.47 MB
  02  Châu Về Hiệp Phố Cuốn 02 (NXB Xưa Nay 1926) - Phú Đức, 28 Trang.pdf  6.16 MB
  03  Châu Về Hiệp Phố Cuốn 03 (NXB Xưa Nay 1926) - Phú Đức, 36 Trang.pdf  7.69 MB
  04  Châu Về Hiệp Phố Cuốn 04 (NXB Xưa Nay 1926) - Phú Đức, 40 Trang.pdf  8.36 MB
  05  Châu Về Hiệp Phố Cuốn 05 (NXB Xưa Nay 1926) - Phú Đức, 36 Trang.pdf  7.47 MB
  06  Châu Về Hiệp Phố Cuốn 06 (NXB Xưa Nay 1926) - Phú Đức, 36 Trang.pdf  7.25 MB
  07  Châu Về Hiệp Phố Cuốn 07 (NXB Xưa Nay 1926) - Phú Đức, 36 Trang.pdf  7.51 MB
  08  Châu Về Hiệp Phố Cuốn 08 (NXB Xưa Nay 1926) - Phú Đức, 36 Trang.pdf  7.25 MB
  09  Châu Về Hiệp Phố Cuốn 09 (NXB Xưa Nay 1926) - Phú Đức, 40 Trang.pdf  8.13 MB
  10  Châu Về Hiệp Phố Cuốn 10 (NXB Xưa Nay 1926) - Phú Đức, 40 Trang.pdf  7.89 MB
  11  Châu Về Hiệp Phố Cuốn 11 (NXB Xưa Nay 1926) - Phú Đức, 40 Trang.pdf  7.89 MB
  12  Châu Về Hiệp Phố Cuốn 12 (NXB Xưa Nay 1926) - Phú Đức, 38 Trang.pdf  7.33 MB
  13  Châu Về Hiệp Phố Cuốn 13 (NXB Xưa Nay 1927) - Phú Đức, 36 Trang.pdf  7.49 MB
  14  Châu Về Hiệp Phố Cuốn 14 (NXB Xưa Nay 1927) - Phú Đức, 36 Trang.pdf  7.65 MB
  15  Châu Về Hiệp Phố Cuốn 15 (NXB Xưa Nay 1927) - Phú Đức, 36 Trang.pdf  7.07 MB
  16  Châu Về Hiệp Phố Cuốn 16 (NXB Xưa Nay 1927) - Phú Đức, 36 Trang.pdf  7.06 MB
  17  Châu Về Hiệp Phố Cuốn 17 (NXB Xưa Nay 1927) - Phú Đức, 36 Trang.pdf  6.94 MB
  18  Châu Về Hiệp Phố Cuốn 18 (NXB Xưa Nay 1928) - Phú Đức, 36 Trang.pdf  7.06 MB
  19  Châu Về Hiệp Phố Cuốn 19 (NXB Xưa Nay 1928) - Phú Đức, 36 Trang.pdf  7.44 MB
  20  Châu Về Hiệp Phố Cuốn 20 (NXB Xưa Nay 1928) - Phú Đức, 34 Trang.pdf  6.50 MB
  21  Châu Về Hiệp Phố Cuốn 21 (NXB Xưa Nay 1928) - Phú Đức, 36 Trang.pdf  6.97 MB
  22  Châu Về Hiệp Phố Cuốn 22 (NXB Xưa Nay 1928) - Phú Đức, 36 Trang.pdf  7.02 MB
  23  Châu Về Hiệp Phố Cuốn 23 (NXB Xưa Nay 1928) - Phú Đức, 36 Trang.pdf  7.01 MB
  24  Châu Về Hiệp Phố Cuốn 24 (NXB Xưa Nay 1928) - Phú Đức, 36 Trang.pdf  6.90 MB
  25  Châu Về Hiệp Phố Cuốn 25 (NXB Xưa Nay 1928) - Phú Đức, 36 Trang.pdf  7.01 MB
  26  Châu Về Hiệp Phố Cuốn 26 (NXB Xưa Nay 1928) - Phú Đức, 40 Trang.pdf  7.64 MB
  27  Châu Về Hiệp Phố Cuốn 27 (NXB Xưa Nay 1928) - Phú Đức, 36 Trang.pdf  7.18 MB
  28  Châu Về Hiệp Phố Cuốn 28 (NXB Xưa Nay 1928) - Phú Đức, 34 Trang.pdf  6.55 MB
  29  Châu Về Hiệp Phố Cuốn 29 (NXB Xưa Nay 1928) - Phú Đức, 36 Trang.pdf  7.63 MB
  30  Châu Về Hiệp Phố Cuốn 30 (NXB Xưa Nay 1928) - Phú Đức, 38 Trang.pdf  7.46 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zoOv6JArmJFnhahM221Uvk_fu-OERDNA
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Oct 28, 2020

Share This Page