Combo Ebook NXB Xưa Nay - Non Tình Biển Bạc 1929

Discussion in 'Tổng Tập Nhà Xuất Bản' started by thaoanh12, Sep 28, 2020.

 1. thaoanh12

  thaoanh12 Member

  [​IMG]
  Combo Ebook NXB Xưa Nay
  Non Tình Biển Bạc 1929
  15 Quyển | PDF
  ---------​
  Nhà văn viết truyện trinh thám theo kiểu phương Tây đầu tiên có thể nói là Biến Ngũ Nhi với các bộ Mật thám truyện, Kim thời dị sử (Ba Lâu ròng nghề đạo tặc, Chủ nợ bất nhân) nổi tiếng từ những thập niên 1910-1920. Thế nhưng nhà văn trinh thám thành công nhất, viết truyện mà trở thành cự phú là Phú Đức. Những tác phẩm tiêu biểu của ông có: Châu về Hiệp Phố (3 tập, nhà in Xưa Nay, SG, 1926, 1927, 1928); Lửa lòng (Tiếp theo Châu về Hiệp Phố) (nhà in Xưa Nay, SG, 1928); Tiểu anh hùng Võ Kiết (Quảng Nghĩa tùng thơ xuất bản, nhà in Tín Đức thư xã, SG, 1929); Một mặt hai lòng (Nhà in Xưa Nay, SG, 1929); Non tình biển bạc, tiểu thuyết (tiếp theo Một mặt hai lòng), (Nhà in Xưa Nay, SG, 1929); Chẳng vì tình (Quảng Nghĩa tùng thơ, nhà in Thạch Thị Mậu, SG, 1929); Độc địa trăng già (tiếp theo Chẳng vì tình) (đăng trên Công luận báo từ số 1305 (20-6-1929) – 1782 (24-5-1930); Tình trường huyết lệ (Nhà in Xưa Nay, SG, 1930); Một thanh bửu kiếm (Nhà in Xưa Nay, SG, 1930); Kiêm biên bí mật (1931), Căn nhà bí mật (tiểu thuyết, Imp. Nguyễn Văn Viết và Tín Đức thư xã, SG, 1931); Tổng đốc Hồ Cường (tiểu thuyết, SG, 1931); Tôi có tội (tiểu thuyết, Tiểu thuyết Nam Kỳ từ tập 1 đến tập 13, 1935); Tiếng súng đêm mưa (tiểu thuyết, chưa rõ nơi và năm xb); Bà chúa Đền vàng (tiểu thuyết, không rõ nơi và năm xb)…
  Code:
  01  Non Tình Biển Bạc Cuốn 01 (NXB Xưa Nay 1929) - Phú Đức, 36 Trang.pdf  7.67 MB
  02  Non Tình Biển Bạc Cuốn 02 (NXB Xưa Nay 1929) - Phú Đức, 36 Trang.pdf  6.79 MB
  03  Non Tình Biển Bạc Cuốn 03 (NXB Xưa Nay 1929) - Phú Đức, 36 Trang.pdf  7.12 MB
  04  Non Tình Biển Bạc Cuốn 04 (NXB Xưa Nay 1929) - Phú Đức, 36 Trang.pdf  6.89 MB
  05  Non Tình Biển Bạc Cuốn 05 (NXB Xưa Nay 1929) - Phú Đức, 36 Trang.pdf  6.89 MB
  06  Non Tình Biển Bạc Cuốn 06 (NXB Xưa Nay 1929) - Phú Đức, 36 Trang.pdf  6.86 MB
  07  Non Tình Biển Bạc Cuốn 07 (NXB Xưa Nay 1929) - Phú Đức, 36 Trang.pdf  6.87 MB
  08  Non Tình Biển Bạc Cuốn 08 (NXB Xưa Nay 1929) - Phú Đức, 36 Trang.pdf  6.87 MB
  09  Non Tình Biển Bạc Cuốn 09 (NXB Xưa Nay 1929) - Phú Đức, 36 Trang.pdf  6.92 MB
  10  Non Tình Biển Bạc Cuốn 10 (NXB Xưa Nay 1929) - Phú Đức, 36 Trang.pdf  6.93 MB
  11  Non Tình Biển Bạc Cuốn 11 (NXB Xưa Nay 1929) - Phú Đức, 36 Trang.pdf  6.91 MB
  12  Non Tình Biển Bạc Cuốn 12 (NXB Xưa Nay 1929) - Phú Đức, 36 Trang.pdf  6.70 MB
  13  Non Tình Biển Bạc Cuốn 13 (NXB Xưa Nay 1929) - Phú Đức, 36 Trang.pdf  6.80 MB
  14  Non Tình Biển Bạc Cuốn 14 (NXB Xưa Nay 1929) - Phú Đức, 36 Trang.pdf  6.98 MB
  15  Non Tình Biển Bạc Cuốn 15 (NXB Xưa Nay 1929) - Phú Đức, 48 Trang.pdf  12.34 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/folders/1jkkOFa-wSzlx26ezFAZK6PZjMg2A86xF
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Sep 28, 2020

Share This Page