Combo Ebook NXB Xưa Nay - Tình Trường Huyết Lệ 1930

Discussion in 'Combo Ebook Nhà Xuất Bản' started by sieutocviet4, Jun 24, 2020.

 1. sieutocviet4

  sieutocviet4 Member

  [​IMG]
  Combo Ebook NXB Xưa Nay
  Tình Trường Huyết Lệ 1930
  21 Quyển | PDF-SCAN
  ----------​
  Ái tình tiểu thuyết "TÌNH TRƯỜNG HUYẾT LỆ" trọn bộ 24 cuốn, mỗi cuốn có 36 trang (riêng số cuối 21 là 44 trang), do nhà in Xưa Nay (đc 60/64 Nguyễn Báo Vĩnh, Boulevard Bonard, Sài Gòn) xuất bản năm 1930 và giữ bản quyền, mỗi cuốn giá 0$40. Đặc biệt trong tiểu thuyết có nhiều hình vẻ minh họa rất đặc sắc.
  Code:
  01  Tình Trường Huyết Lệ Cuốn 01 (NXB Xưa Nay 1930) - Phú Đức, 36 Trang.pdf  6.76 MB
  02  Tình Trường Huyết Lệ Cuốn 02 (NXB Xưa Nay 1930) - Phú Đức, 36 Trang.pdf  7.02 MB
  03  Tình Trường Huyết Lệ Cuốn 03 (NXB Xưa Nay 1930) - Phú Đức, 36 Trang.pdf  6.80 MB
  04  Tình Trường Huyết Lệ Cuốn 04 (NXB Xưa Nay 1930) - Phú Đức, 36 Trang.pdf  6.91 MB
  05  Tình Trường Huyết Lệ Cuốn 05 (NXB Xưa Nay 1930) - Phú Đức, 36 Trang.pdf  7.07 MB
  06  Tình Trường Huyết Lệ Cuốn 06 (NXB Xưa Nay 1930) - Phú Đức, 36 Trang.pdf  6.97 MB
  07  Tình Trường Huyết Lệ Cuốn 07 (NXB Xưa Nay 1930) - Phú Đức, 36 Trang.pdf  6.87 MB
  08  Tình Trường Huyết Lệ Cuốn 08 (NXB Xưa Nay 1930) - Phú Đức, 36 Trang.pdf  6.84 MB
  09  Tình Trường Huyết Lệ Cuốn 09 (NXB Xưa Nay 1930) - Phú Đức, 36 Trang.pdf  6.88 MB
  10  Tình Trường Huyết Lệ Cuốn 10 (NXB Xưa Nay 1930) - Phú Đức, 36 Trang.pdf  6.85 MB
  11  Tình Trường Huyết Lệ Cuốn 11 (NXB Xưa Nay 1930) - Phú Đức, 36 Trang.pdf  7.03 MB
  12  Tình Trường Huyết Lệ Cuốn 12 (NXB Xưa Nay 1930) - Phú Đức, 36 Trang.pdf  7.10 MB
  13  Tình Trường Huyết Lệ Cuốn 13 (NXB Xưa Nay 1930) - Phú Đức, 36 Trang.pdf  6.98 MB
  14  Tình Trường Huyết Lệ Cuốn 14 (NXB Xưa Nay 1930) - Phú Đức, 36 Trang.pdf  6.98 MB
  15  Tình Trường Huyết Lệ Cuốn 15 (NXB Xưa Nay 1930) - Phú Đức, 36 Trang.pdf  6.97 MB
  16  Tình Trường Huyết Lệ Cuốn 16 (NXB Xưa Nay 1930) - Phú Đức, 36 Trang.pdf  7.02 MB
  17  Tình Trường Huyết Lệ Cuốn 17 (NXB Xưa Nay 1930) - Phú Đức, 36 Trang.pdf  6.84 MB
  18  Tình Trường Huyết Lệ Cuốn 18 (NXB Xưa Nay 1930) - Phú Đức, 36 Trang.pdf  7.08 MB
  19  Tình Trường Huyết Lệ Cuốn 19 (NXB Xưa Nay 1930) - Phú Đức, 36 Trang.pdf  6.87 MB
  20  Tình Trường Huyết Lệ Cuốn 20 (NXB Xưa Nay 1930) - Phú Đức, 36 Trang.pdf  7.10 MB
  21  Tình Trường Huyết Lệ Cuốn 21 (NXB Xưa Nay 1930) - Phú Đức, 44 Trang.pdf  8.98 MB
  Link download
  https://jingme.blogspot.com/2020/06/combo-ebook-nxb-xua-nay-tinh-truong.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 31, 2021

Share This Page