Combo Ebook NXB Y Học - Dự Án Y Tế Nông Thôn 2005

Discussion in 'Combo Ebook Nhà Xuất Bản' started by admin, Feb 13, 2020.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Combo Ebook NXB Y Học
  Dự Án Y Tế Nông Thôn 2005
  9 Quyển | PDF-SCAN
  --------​
  Ba mục tiêu của dự án được đưa ra đánh giá phân tích là: Nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ và chăm sóc sức khỏe người dân; cải thiện hệ thống y tế; củng cố y tế dự phòng và tăng cường tham gia của cộng đồng. Từ những khảo sát kết quả đạt được, Viện Chiến lược và chính sách y tế tham mưu cho Bộ Y tế trong việc đàm phán với các Ngân hàng cho vay; điều chỉnh phương pháp triển khai, thực hiện các dự án có sử dụng nguồn vốn vay trong lĩnh vực y tế. Cũng tại cuộc họp này, ông Tô Minh Giới nhận định: “Đầu tư của dự án góp phần làm thay đổi bộ mặt cơ sở y tế, đặc biệt là tuyến huyện và các phòng khám đa khoa khu vực đã giúp người dân ở nông thôn, đặc biệt là người nghèo được chăm sóc sức khỏe ban đầu tốt hơn, nhưng tiến trình thực hiện các dự án còn chậm. Rút kinh nghiệm dự án này, các dự án sau Bộ Y tế nên phân cấp mạnh mẽ cho địa phương hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả của dự án. Đồng thời Bộ Y tế cần thống nhất thủ tục, qui định của ADB và luật đấu thầu để thuận lợi cho địa phương trong quá trình thực hiện dự án”.
  Code:
  01  Bài Giảng Quy Trình Kỹ Thuật Dành Cho Cán Bộ Y Tế Cơ Sở (NXB Y Học 2005) - Trần Chí Liêm, 348 Trang.pdf  14.86 MB
  02  Bài Giảng Đào Tạo Kỹ Năng Chuyên Môn Cho Bác Sĩ Tuyến Huyện Gây Mê Hồi Sức (NXB Y Học 2005) - Trần Chí Liêm, 218 Trang.pdf  14.79 MB
  03  Bài Giảng Đào Tạo Kỹ Năng Chuyên Môn Cho Bác Sĩ Tuyến Huyện Hồi Sức Cấp Cứu (NXB Y Học 2005) - Trần Chí Liêm, 214 Trang.pdf  7.01 MB
  04  Bài Giảng Đào Tạo Kỹ Năng Chuyên Môn Cho Bác Sĩ Tuyến Huyện Nhi Khoa (NXB Y Học 2005) - Trần Chí Liêm, 188 Trang.pdf  6.10 MB
  05  Bài Giảng Đào Tạo Kỹ Năng Chuyên Môn Cho Bác Sĩ Tuyến Huyện Nội Soi Tiêu Hóa - Điện Tim (NXB Y Học 2005) - Trần Chí Liêm, 129 Trang.pdf  3.90 MB
  06  Bài Giảng Đào Tạo Kỹ Năng Chuyên Môn Cho Bác Sĩ Tuyến Huyện Sản Khoa (NXB Y Học 2005) - Trần Chí Liêm, 201 Trang.pdf  5.86 MB
  07  Bài Giảng Đào Tạo Kỹ Năng Chuyên Môn Cho Cán Bộ Tuyến Huyện Chẩn Đoán Hình Ảnh (NXB Y Học 2005) - Trần Chí Liêm, 178 Trang.pdf  5.84 MB
  08  Bài Giảng Đào Tạo Kỹ Năng Chuyên Môn Cho Cán Bộ Tuyến Huyện Xét Nghiệm (NXB Y Học 2005) - Trần Chí Liêm, 250 Trang.pdf  7.78 MB
  09  Bài Giảng Đào Tạo Kỹ Năng Chuyên Môn Cho Cán Bộ Tuyến Huyện Điều Dưỡng (NXB Y Học 2005) - Trần Chí Liêm, 230 Trang.pdf  9.29 MB
  
  Link download
  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RiDb0D6G8i6DSWgCegj1qu-fpQ0D7Mis
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page