Con Đường Mới Của Vật Lý Học (NXB Khoa Học Tự Nhiên 2007) - Vũ Huy Toàn, 284 Trang

Discussion in 'Kiến Thức Khoa Học' started by quanh.bv, Oct 13, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Trên cơ sở phương pháp luận biện chứng duy vật triệt để, tác giả cố gắng trình bầy lại những phần cốt lõi nhất của vật lý học theo một trình tự nhất quán, từ cách nhìn thế giới vật chất như một thể thống nhất, phụ thuộc lẫn nhau, không chấp nhận tồn tại tự thân, không phân biệt vi mô hay vĩ mô, loại bỏ ra khỏi vật lý những khái niệm siêu hình vốn đã ăn sâu, bám rễ một cách dai dẳng với khẩu hiệu "Trả lại vật lý cho Vật lý".
  • Chương 1. Cơ sở của Vật Lý học
   1. Các phạm trù cơ bản
   2. Các quy luật vận động cơ bản
   3. Các khái niệm cơ bản của vật lý học
   4. Các định luật cơ bản của động lực học
   5. Nhận xét
  • Chương 2. Tương tác hấp dẫn
   1. Định luật vạn vật hấp dẫn và khối lượng quán tính trong trường hấp dẫn
   2. Các trạng thái năng lượng của "hệ hai vật"
   3. Trạng thái năng lượng của "hệ hai vật" trong trường lực thế của thực thể vật lý thứ 3
  • Chương 3. Tương tác điện
   1. Tương tác điện tĩnh
   2. Tương tác điện động
   3. Sự thống nhất về hình thức luận giữa tương tác điện và hấp dẫn
   4. Lý thuyết về dipol DR các hạt sơ cấp hình thành từ DR
   5. Lý thuyết về dipol-Q và proton
  • Chương 4. Tương tác hỗn hợp điện - hấp dẫn và những vấn đề tồn đọng
   1. Trường lực thế hỗn hợp điện hấp dẫn
   2. Giả thuyết về nguyên tử hydrozen
   3. Giả thuyết về tương tác hạt nhân
   4. Những vấn đề còn tồn đọng
  Link download
  http://www.mediafire.com/download/8vetclsa54he74y
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 31, 2020

Share This Page