Con Người Trong Quản Lý Xã Hội Tập 2 (NXB Khoa Học Xã Hội 1979) - V. G. Afanaxep, 267 Trang

Discussion in 'Xã Hội Học' started by thuongle16232@, Nov 25, 2020.

 1. [​IMG]
  Con người là trung tâm của vũ trụ, là trung tâm của sự sống, sự vận động. Muốn tồn tại và phát triển, không thể thiếu sự ảnh hưởng to lớn của yếu tố con người. Đặc biệt trong lĩnh vực quản lý, con người lại càng trở nên nhân tố trung tâm không thể thiếu.Việc quản lý con người, tập thể là nhiệm vụ chính của việc quản lý không chỉ đối với toàn xã hội và đối với từng cấp, ngành, xã hội. Có thể nói, con người có vai trò chủ đạo trong hệ thống quản lý. Trong lĩnh vực quản lý người ta xém xét con người và hoạt động của con người trên 3 góc độ.
  • Con Người Trong Quản Lý Xã Hội Tập 2
  • NXB Khoa Học Xã Hội 1979
  • V. G. Afanaxep,
  • Dịch: Phan Ngọc
  • 267 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=245669
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Nov 25, 2020

Share This Page