Công Cụ PRA-Phương Pháp Đánh Giá Nông Thôn Có Người Dân Tham Gia (NXB Tổng Hợp 2007) - Nhiều Tác Giả

Discussion in 'Sổ Tay Khuyến Nông' started by Tukise, Oct 8, 2020.

 1. Tukise

  Tukise New Member

  [​IMG]
  Trong một nỗ lực nhằm mục đích giúp cho hoạt động khuyến nông có hiệu quả, Chương trình “Khuyến Nông Có Sự Tham Gia Các Tỉnh Phía Nam” (PAEX) do tổ chức Hợp tác Phát triển và Hỗ trợ Kỹ thuật Vương quốc Bỉ (VVOB) phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát Triển đồng bằng sông Cửu Long, Đại học Cần Thơ đã thực hiện nhiều khoá huấn luyện cho cán bộ khuyến nông các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long về ʺPTD ‐ Phương pháp Phát triển kỹ thuật có sự tham giaʺ.Nội dung của cuốn sách này bao gồm các thông tin về các đặc điểm tổng quát của PTD, các kỹ năng và thái độ, các công cụ và phương pháp tiếp cận trong tiến trình PTD ‐ trong đó nông dân là trọng tâm trong tiến trình khuyến nông có sự tham gia. Tài liệu này được viết một cách cô đọng, đơn giản, trình bày có hệ thống và có nhiều ví dụ minh họa, có thể giúp bạn đọc thuận tiện trong tham khảo và áp dụng
  • Công Cụ PRA-Phương Pháp Đánh Giá Nông Thôn Có Người Dân Tham Gia
  • NXB Tổng Hợp 2007
  • Nhiều Tác Giả
  • 54 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=222426
   
  Last edited by a moderator: Oct 8, 2020

Share This Page