Cộng Đồng Quốc Gia Dân Tộc Việt Nam (NXB Đại Học Quốc Gia 2003) - Đặng Nghiêm Vạn, 406 Trang

Discussion in 'Văn Hóa Học' started by admin, May 6, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-4-22_18-10-34.png
  Cộng Đồng Quốc Gia Dân Tộc Việt Nam giới thiệu đến bạn đọc một số vấn đề lý luận về cộng đồng quốc gia dân tộc và cộng đồng tộc người, những diễn biến và đặc điểm; đồng thời giới thiệu sự tiến triển và đặc điểm của cộng đồng quốc gia dân tộc Việt Nam và của các tộc người cấu thành. Mục đích của tác giả là muốn trình bày những ý kiến về một vấn đề khá phức tạp xung quanh định nghĩa về dân tộc, về tộc người và giới thiệu những nét lớn về tình hình, đặc điểm cộng đồng quốc gia dân tộc Việt Nam và 54 tộc người anh em. Nội dung sách được trình bày thành 3 phần, 11 chương và 4 phụ lục:
  Chương 1: Khái niệm quốc gia dân tộc và tộc người.
  Chương 2: Tiêu chí xác định một quốc gia dân tộc và một tộc người.
  Chương 3: Quá trình hình thành quốc dân tộc và tộc người: Thời kỳ tiền công nghiệp.
  Chương 4: Quá trình hình thành quốc gia dân tộc và tộc người: Thời kỳ công nghiệp.
  Chương 5: Quá trình hình thành và phát triển cộng đồng dân tộc Việt Nam đa tộc người.
  Chương 6: Đặc điểm của cộng đồng dân tộc Việt Nam.
  Chương 7: Dòng ngôn ngữ Nam - Á.
  Chương 8: Dòng ngôn ngữ Nam - Thái.
  Chương 9: Dòng ngôn ngữ Nam - Thái (tiếp theo).
  Chương 10: Dòng ngôn ngữ Hán - Tạng.
  Chương 11: Đặc điểm các tộc người Việt Nam.
  • Cộng Đồng Quốc Gia Dân Tộc Việt Nam
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2003
  • Đặng Nghiêm Vạn
  • 406 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/17VU6UsxBrIfdH6HGNpikmoW7gpyXixiI
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Apr 22, 2023

Share This Page