Công nghệ phần mềm - Phạm Thị Quỳnh

Discussion in 'Công Nghệ Thông Tin' started by admin, Nov 11, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Công nghệ phần mềm là một ngành không thể thiếu được trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. Ngày nay, chúng ta có thể sản xuất ra các hệ thống phần mềm lớn và hữu ích là nhờ phần lớn vào sự phát triển của Công nghệ phần mềm.
  Trong phạm vi giao trình Nhập môn Công nghệ phần mềm, chúng tôi giới thiệu chi tiết về vòng đời phần mềm, các mô hình phát triển phần mềm và các pha cần thực hiện trong quá trình xây dựng một hệ thống phần mềm, bao gồm: lập kế hoạch, khảo sát, phân tích, thiết kế, cài đặt, kiểm thử, tích hợp, bảo trì … Để từ đó, giúp sinh viên có được những khái niệm căn bản về Công nghệ phần mềm và có khả năng áp dụng để xây dựng một hệ thống cụ thể.
  Mục tiêu môn học
  Sinh viên có khả năng:
  - Hiểu và giải thích được quy trình phát triển phần mềm
  - Phân tích được các yêu cầu của người sử dụng
  - Lựa chọn một mô hình quy trình phát triển phần mềm thích hợp cho một sản phẩm cụ thể.
  - Giải thích tầm quan trọng của các hoạt động đánh giá chất lượng phần mềm.
  - Biết được phải tạo ra những kết quả gì trong từng giai đoạn của quy trình phát triển phần mềm.
  - Áp dụng các mô hình thiết kế hệ thống thích hợp cho từng sản phẩm cụ thể.
  - Sử dụng các CASE Tool để hỗ trợ quá trình phát triển phần mềm.
  Điều kiện tiên quyết
  - Có kiến thức về ngôn ngữ lập trình và đã từng lập trình các ứng dụng cơ bản
  - Có khả năng áp dụng những cấu trúc dữ liệu và giải thuật.
  - Có hiểu biết về kiến trúc máy tính, mạng máy tính.
  Download nội dung giáo trình.
  Chú ý:
  Giáo trình điện tử của trường ĐHSP Hà nội là một loại học liệu điện tử đã được đóng gói theo chuẩn SCORM 1.2. Để học được nội dung của giáo trình này cần phải được chạy trên một hệ thống quản lý học trực tuyến (LMS) hoặc là một phần mềm có thể thưc thi được các gói học liệu theo chuẩn SCORM 1.2 – như Reload Player
  Các yêu cầu kỹ thuật
  Để học được các giáo trình này trên máy tính cá nhân, cần phải cài đặt các phần mềm sau:
  - Phần mềm Reload Player
  - Phần mềm JavaRuntime Enviroment
  Bạn có thể download hướng dẫn và bộ công cụ các phần mềm hỗ trợ trên tại đây.
  eBook có trong tuyển tập DVD Tin Học

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page