Công Nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa Với Quá Trình Phát Triển Lực Lượng Sản Xuất Trong Cách Mạng Công Nghiệp

Discussion in 'Quản Lý Kinh Tế' started by thinganbui, May 20, 2017.

 1. thinganbui

  thinganbui Member

  upload_2023-2-4_10-24-13.png
  Cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ tạo điều kiện thúc đẩy mối quan hệ gắn bó trực tiếp giữa công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam với sự phát triển của lực lượng sản xuất. Đây là cơ hội quý báu mà Việt Nam phải nhanh chóng nắm bắt để tranh thủ đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sớm thực hiện được mục tiêu trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Từ một nước có nền kinh tế kém phát triển quá độ lên chủ nghĩa xã hội như nước ta mỗi bước tiến của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa là một bước tăng cường cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội, phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất và góp phần hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. Do vậy, việc đẩy mạnh hơn nữa công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm phát triển lực lượng sản xuất trong giai đoạn hiện nay là một yêu cầu cấp thiết. Cuốn sách Công nghiệp hóa, hiện đại hóa với quá trình phát triển lực lượng sản xuất trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam hiện nay của TS. Phạm Thị Kiên gồm ba chương sẽ là tài liệu chuyên khảo bổ ích cho các nhà nghiên cứu, học sinh, sinh viên ngành triết học, kinh tế chính trị, kinh tế và quản lý khoa học và bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực trên.
  • Công Nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa Với Quá Trình Phát Triển Lực Lượng Sản Xuất Trong Cách Mạng Công Nghiệp 4.0
  • NXB Chính Trị 2021
  • Phạm Thị Kiên
  • 208 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1ECTm1AeTZ648P5jkukCsjNbKhHVV04-_
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Feb 4, 2023

Share This Page