Công Tác Địa Chí Trong Thư Viện (NXB Đại Học Quốc Gia 2008) - Nguyễn Văn Cần, 229 Trang

Discussion in 'Lưu Trữ Học' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  [​IMG]
  Tài liệu địa chí là loại tài liệu ghi chép và khắc họậ mạo các vùng, các địa phương. Hoạt động nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản và khai thác tài liệu địa chí đang phát triến mạnh, útu hút nhiều cơ quan văn hoá, khoa học tham gia, trong đó có các thư viện. Công tác địa chí là hoạt động đặc thù của các ihư v:ậ, công cộng, đặc biệt là thư viện tỉnh, thành phố. Nội dung cua. công tác địa chí bao gồm nhiều mặt như: Phát hiện, bổ sung, xử lý, bảo quản, khai thác, tuyên truyền phổ biến tài liệu địa chí đến độc giả dưới nhiều hình thức khác nhau. “Cóng tác địa chí trong thu viện" là một môn học trong chương trình đào tạo cán bộ thư viện- thông tin trình độ đại học, cao đẳng. Đổ phục vụ tốt cho công tác giảng dạy và học tập mon học cũng như góp phần định hướng nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học trong thực tiễn, việc biên soạn giáo trình “Công tác địa chí trong thư viện" là một yêu cầu cấp thiết dật ra. Từ trước đên nay chưa có tài liệu nào đề cập đầy đủ và hệ thông vổ vấn để này.
  • Công Tác Địa Chí Trong Thư Viện
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2008
  • Nguyễn Văn Cần
  • 229 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/81332
  https://drive.google.com/file/d/1zT54icNCiYjvAaDHxHEkDKGGAWXui6ip
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 23, 2023

Share This Page