Công Tác Thông Tin Đối Ngoại-Những Điều Cần Biết (NXB Chính Trị 2018) - Nhiều Tác Giả, 240 Trang

Discussion in 'Ngoại Giao' started by quanh.bv, Nov 11, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-9-19_18-22-46.png
  Thông tin đối ngoại là một bộ phận quan trọng trong công tác tuyên truyền và tư tưởng của Đảng và Nhà nước ta. Đối với mỗi giai đoạn phát triển của đất nước, chúng ta lại có những nét mới trong công tác ngoại giao và những điểm mới trong chính sách đối ngoại. Bên cạnh các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ta đã khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế, trong đó nhấn mạnh phải: “Tăng cường công tác thông tin đối ngoại, hội nhập quốc tế, tạo đồng thuận trong nước và tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ đất nước”. Việt Nam ngày càng khẳng định được vai trò và vị thế không nhỏ của mình trên trường quốc tế về mọi mặt, đồng thời đạt được những thành tựu to lớn về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội,… Trong những thành tựu đó, có phần đóng góp không nhỏ của công tác thông tin đối ngoại.
  Nội dung cuốn sách Công tác thông tin đối ngoại - Những điều cần biết cung cấp cho bạn đọc kiến thức cơ bản liên quan đến công tác thông tin đối ngoại như chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ta trong thực hiện công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; đánh giá vai trò của công tác thông tin đối ngoại nhân dân, công tác thông tin, tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế; vai trò của báo chí thông tin đối ngoại trong tình hình mới…
  • Công Tác Thông Tin Đối Ngoại-Những Điều Cần Biết
  • NXB Chính Trị 2018
  • Nhiều Tác Giả
  • 240 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8198
  https://drive.google.com/file/d/1veuum7UQA71Tw03HYEU0QbPDAWu2J6Ro
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 19, 2022

Share This Page