Công Tác Tư Tưởng Trong Điều Kiện Hiện Nay (NXB Chính Trị 2018) - Nhiều Tác Giả, 234 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by quanh.bv, May 26, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-11-28_10-56-22.png
  Hội thảo lý luận lần thứ sáu giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào được tổ chức tại Viêng Chăn (tháng 7/2018) với chủ đề “Công tác tư tưởng trong điều kiện hiện nay: Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp” nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn đổi mới giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam và Lào, theo thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào.
  Tại Hội thảo lần này, các nhà lý luận, nhà khoa học và đại biểu của hai nước đã trình bày, trao đổi và thảo luận về những vấn đề cốt yếu, quan trọng nhất của công tác tư tưởng, lý luận trong điều kiện hiện nay; tập trung làm rõ các yếu tố quyết định đối với công tác này ở mỗi quốc gia và đi sâu phân tích thực trạng, giải pháp của mỗi nước. Nội dung Hội thảo làm sáng tỏ thêm một số vấn đề lý luận cấp thiết mà hai nước cùng quan tâm như: tăng cường đổi mới công tác tư tưởng, lý luận trong điều kiện hiện nay; nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tăng cường bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị trong Đảng,... Mặt khác chỉ rõ và nhấn mạnh vai trò then chốt của Đảng trong lãnh đạo đất nước; nêu bật tính tiên phong của Đảng trong quá trình lãnh đạo công tác tư tưởng, lý luận ở Việt Nam và Lào; đồng thời nêu lên những vấn đề thực tiễn đang đòi hỏi hai Đảng, hai Nhà nước tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện về lý luận làm nền tảng bảo đảm củng cố, tăng cường công tác tư tưởng trong điều kiện hiện nay.
  • Công Tác Tư Tưởng Trong Điều Kiện Hiện Nay
  • NXB Chính Trị 2018
  • Nhiều Tác Giả
  • 234 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1rnwgc7G7AaUVx78imqr17NvhQtabcDen
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Nov 28, 2022

Share This Page