Công Tác Tuyên Giáo Của Đảng (NXB Trẻ 2020) - Võ Văn Thưởng, 549 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by admin, Jun 11, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Công tác tuyên giáo là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng nhằm xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập hợp, quy tụ và khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện các nhiệm vụ cách mạng. Chín mươi năm qua, dưới sự dẫn dắt, giáo dục, rèn luyện của Đảng, ngành Tuyên giáo đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân giành những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại. Ngày từ khi ra đời (ngày 01/8/1930), công tác tư tưởng đã khẳng định vai trò và sức mạnh của mình trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng, thông qua các hoạt động tuyên truyền, cổ động nhằm phát huy giá trị văn hóa truyền thống và sức mạnh tinh thần của con người Việt Nam. Trải qua các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược, công tác tuyên giáo tiếp tục có vai trò quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc với sức mạnh của thời đại, làm nên những chiến thắng vĩ đại trước kẻ thù lớn mạnh hơn chúng ta gấp nhiều lần. Lịch sử phát triển của ngành Tuyên giáo có sự cống hiến, đóng góp công sức của các thế hệ cán bộ tuyên huấn, nhà văn, nhà báo, nhà giáo, nghệ sĩ, nhà khoa học... đã vượt qua biết bao gian khổ, hy sinh, làm nên những thành tích vẻ vang, đóng góp vào công cuộc bảo vệ độc lập dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và đổi mới, phát triển đất nước.
  • Công Tác Tuyên Giáo Của Đảng
  • NXB Trẻ 2020
  • Võ Văn Thưởng
  • 549 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  http://nitroflare.com/view/35CF201DBE7B3DB
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jul 19, 2020

Share This Page