Cung Oán Ngâm Khúc (NXB Mạc Đình Tư 1911) - Ôn Như Hầu, 40 Trang

Discussion in 'Tác Phẩm Thi Ca' started by nhandang123, May 1, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2023-10-3_9-53-43.png
  Nguyễn Gia Thiều mượn tâm trạng cung nữ mà nói chí hướng mình, mượn mình mà đối chất, ỉ ôi ta thán thời thế, mượn thời thế mà vẩn vơ nghĩ ngợi kiếp người, mượn kiếp người mà đối thoại, ầu ơ cùng trời đất, mượn trời đất mà rong ruổi nỗi hư không, mượn hư không mà an ủi, xẻ chia nỗi buồn cung nữ. Chính vì vậy, mỗi câu thơ của bậc thiên tài không chỉ đa ngữ nghĩa, đa tầng đa vỉa như vân gỗ trong cây chò chỉ nghìn năm, mà còn nghĩa ở ngoài nghĩa, chữ ở ngoài chữ, tư tưởng ngoài tư tưởng, như khói sương ngoài lại khói sương. Vì vậy, khi đọc Cung oán ngâm khúc, chúng ta không chỉ phải dùng thị giác, thính giác, tri giác, cảm giác, trực giác mà còn phải huy động cả linh giác, huệ giác, vô giác, thiên địa giác, tổng hợp lại trong mơ hồ thi giác mới có cơ gặp được hồn thơ bách tuế thiên tuế này.
  • Cung Oán Ngâm Khúc
  • NXB Mạc Đình Tư 1911
  • Ôn Như Hầu (Nguyễn Gia Thiều)
  • Ngô Đế Mân (chú thích)
  • 40 Trang
  • File PDF-SCAN
  • Ngôn ngữ: VIỆT-PHÁP (chú thích)
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1SJpsiOszxth8k-L7M0yjxMCNvaVTfToJ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Oct 3, 2023

Share This Page