Cuộc Đấu Tranh Của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin Chống Chủ Nghĩa Cơ Hội Và Ý Nghĩa

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by tritrac2342, Sep 4, 2020.

 1. tritrac2342

  tritrac2342 Member

  [​IMG]
  Cuốn sách gồm bốn chương, tập trung phân tích những nội dung và phương pháp đấu tranh chống các đại diện của chủ nghĩa cơ hội để bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin. Trên cơ sở các phân tích đó, tác giả rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong công tác tư tưởng, lý luận nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, “vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện thành công công cuộc đổi mới đất nước". Cuốn sách Cuộc đấu tranh của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin chống chủ nghĩa cơ hội và ý nghĩa đối với xây dựng Đảng hiện nay của tác giả Phạm Văn Phong. Cuốn sách gồm 4 chương: Chương I: Những vấn đề chung về chủ nghĩa cơ hội; Chương II: C. Mác và Ph. Ăngghen đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội; Chương III: V.I. Lênin đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội; Chương IV: Bài học kinh nghiệm và ý nghĩa cuộc đấu tranh của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin chống chủ nghĩa cơ hội
  Cuốn sách tập trung phân tích những nội dung và phương pháp đấu tranh chống các đại diện của chủ nghĩa cơ hội để bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin. Trên cơ sở những phân tích này, tác giả rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong công tác tư tưởng, lý luận nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện thành công công cuộc đổi mới đất nước. Cuốn sách với nội dung nghiên cứu về cuộc đấu tranh của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin chống chủ nghĩa cơ hội chính là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho cán bộ lý luận, chính trị và bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực này.

  • Cuộc Đấu Tranh Của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin Chống Chủ Nghĩa Cơ Hội
  • NXB Chính Trị 2020
  • Phạm Văn Phong
  • 282 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1CmFQncH_aswbtOtIFp9EYqlRgN1uMEUY
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 17, 2022

Share This Page