Cuộc Kháng Chiến Chống Thực Dân Pháp Và Can Thiệp Mỹ Ở Hà Nội (NXB Hà Nội 1980) - Nhiều Tác Giả

Discussion in 'Địa Chí Thăng Long-Hà Nội' started by quanh.bv, Jun 26, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cuộc Cách mạng tháng Tám, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã giành chính quyền từ tay phát xít Nhật. Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố Tuyên ngôn Độc lập, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời. Nhưng thực dân Pháp từ lâu đã có ý đồ xâm lược trở lại Đông Dương. Chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc, được đế quốc Mỹ, Anh thoả thuận, chính quyền Đờ Gôn quyết định gây chiến tranh, đặt lại ách thống trị ở Đông Dương.
  • Cuộc Kháng Chiến Chống Thực Dân Pháp Và Can Thiệp Mỹ Ở Hà Nội
  • NXB Hà Nội 1980
  • Nhiều Tác Giả
  • 195 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://183.91.2.157/opac/wpDetail.aspx?Id=106
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 17, 2020

Share This Page