Đặc Điểm Hình Thể Người Việt Nam Theo Vùng Sinh Thái (NXB Đại Học Quốc Gia 2017) - Mai Văn Hưng

Discussion in 'Xã Hội Học' started by nhandang123, May 31, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-6-24_0-30-3.png
  Các nhà Nhân chủng học trên thế giới từ lâu đã có nhiều nghiên cứu về lĩnh vực Sinh thái nhân văn, trong đó đề cập đến đặc trưng của các chỉ số nhân trắc trong mối tương quan với các đặc trưng môi trường sinh thái ở các vùng miền khác nhau, đặc biệt là những nghiên cứu của các nước phát triển thuộc châu Á, nơi có cùng chủng tộc như người Việt Nam. Các nghiên cứu tại Hàn Quốc cho thấy người dân tộc Hàn phân bô' trên toàn bộ nước Triều Tiên và Hàn Quốc ngày nay, tuy nhiên, người Hàn sống tại Hàn Quốc có các chì số nhân trắc vượt trội so với người Hàn sông tại Triều Tiên. Có nhiều nguyên nhãn dẫn đêh tình trạng này, trong đó các yếu tô' đặc trưng cho vùng sinh thái đóng một vai trò đặc biệt quan trọng. Việc tìm hiểu nhân làm nên điều thần kỳ về hình thái - thể Ị ực của người Hàn Quốc nhằm phục vụ cho chiến ìược phát triển con người của Việỉ Nam là hếi sức cấn thiết hiện nay. Cuốn sách này là kết cỊuả nghiên cứu mang tính tổng quát về con người Việt Nam. theo các vùng Sính thái khác nhau, cụ thể là khảo sát các chỉ sô'nhăn trắc, có ỉiên quan mật thiết với các yếu tô' của môi trường tự nhiên và m.ôi trường xã hội, ảnh hưởng tới sự phát triển hình thái của người Việt hiện nay.
  • Đặc Điểm Hình Thể Người Việt Nam Theo Vùng Sinh Thái
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2017
  • Mai Văn Hưng
  • 241 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59275
  https://drive.google.com/file/d/13hKfRflsLFIRpy8ztabIy2DVy4ioTj3W
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 24, 2022

Share This Page