Đặc San Xuân Danh Từ Chuyên Môn (NXB Sài Gòn 1975) - Lê Văn Thới, 168 Trang

Discussion in 'Địa Chí Sài Gòn-TP. Hồ Chí Minh' started by 12hieukazuo, Jan 22, 2014.

 1. 12hieukazuo

  12hieukazuo New Member

  [​IMG]
  Trưòrnq-trủi bảy năm trời, ủv*Bnn Quổc-Gia Soạn-Thảo Danh-Tử Ghuvôn-Mỏn đtĩ ỉbáu-đọt một số kết-quả, ỉdn hồi đănq-tài ironq Nội san cua ủy-Dan, gọi ỉá dì trình-chánh đén học-giời.
  Kỳ nầy, Xội-san đang tỉĩp cồng-trinh đã thực-hiên kì từ số k. Ngoài những đc-mục thường-ỉệ, Nội-san còn đáng thêm nhicu bồi dĩa qui vị Giáo-sư hội-vièn, ựiô-tả phưonq-phảp làm việc của Uy-Ban và phần-ảnh khỏng-khi sanh-hoạt của ủy-Ban trong các phiiìn họp hằng tiiần. tìồtiq thời Nội-san cỏn điềm thêm vài nét xiĩân-sấc, chằnq phải thiíhn về tán-xuán, mà tựu - trung căn - cốt « danh - tir chuyèn-môn » vốn tữin-ần bên tronq, dám m°n9 chia lấy chủt vui của mùa xuân mới, hâu càn(J~ hiến bạn đọc trong btỉòi cháo xuân.
  • Đặc San Xuân Danh Từ Chuyên Môn
  • NXB Sài Gòn 1975
  • Lê Văn Thới
  • 168 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  http://www.tusachtiengviet.com/images/file/_oTwk6Os1AgQAEhn/sachviet-edu-vn.pdf
  https://drive.google.com/uc?id=1vlgHm1rbYwoeCmp7O2mAqXbuZ8UoDfgt
   
  Last edited by a moderator: Jul 25, 2017
 2. haonamdaica

  haonamdaica New Member

  hay lắm
   
 3. thanh555

  thanh555 New Member

  hay lám
   

Share This Page