Đại Cương Can Thiệp Sớm Cho Trẻ Khuyết Tật Trí Tuệ (NXB Đại Học Quốc Gia 2010) - Trần Thị Lệ Thu

Discussion in 'Tâm Lý Học' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  [​IMG]
  Hơn 30 năm qua, dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn, Đảng và Nhà nước ta đã rất quan tâm đến việc chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật. Nhờ đó, giáo dục đặc biệt ở nước ta đã từ trình độ kinh nghiệm tiến lên trình độ khoa học. Sau năm 1975, các môn học thuộc lĩnh vực giáo dục đặc biệt đã từng bước được đưa vào giảng dạy ở các trường sư phạm. Nhiều cơ sở giáo dục trẻ khuyết tật được thành lập ở trung ương và các địa phương, nội dung giảng dạy đã được đưa vào thực nghiệm sư phạm để đảm bảo độ chính xác nhất định. Một số tổ chức quốc tế với tinh thần nhân đạo, đã giúp đỡ nước ta trong lĩnh vực này.
  • Đại Cương Can Thiệp Sớm Cho Trẻ Khuyết Tật Trí Tuệ
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2010
  • Trần Thị Lệ Thu
  • 251 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?sp=1042800
  https://drive.google.com/file/d/1-F-pq2ZNKjK06VV0WOnt60ase804srJx
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 3, 2022

Share This Page