Đại Cương Khoa Học Quản Lý (NXB Đại Học Quốc Gia 2012) - Nguyễn Quốc Chí, 281 Trang

Discussion in 'Quản Lý Doanh Nghiệp' started by admin, Apr 1, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-9-30_15-18-53.png
  Khi bàn đến hoạt dộna quản lý và người quán lý. cần khởi đẩu từ khái niệm "tổ chức". Do tính da nghĩa cùa thuật naừ này. nên ở dâv. chúng ta chi nói đến tô chức như mộ! nhóm cỏ cẩu trúc nhất định nhữnq con nẹt rời cùng hoạt độn% vì một mục đích chung nào đó, mà dể đạt được mục đích đó, mội cun người riênạ lẻ không, thể nào đạt đến. Các tổ chức khác nhau được phùn biệt nhờ hàng loạt liêu chí: a/Mục đích của tổ chức; b/Quy mô của tổ chức; c/Cơ cấu của tổ chức; d/Nhữns diều kiện tồn tại và phát triển tổ chức. Bất luận một tổ chức cỏ mục đích aì, cơ cấu và qnv mô ra sao đều cần phải có sự quan lý và có người quản lý dề tổ chức hoạt dộnu và đạt dược mục đích cùa mình. Vậy hoạt động quản lý (manaeement) là gi? Người quàn lý họ là ai?
  • Đại Cương Khoa Học Quản Lý
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2012
  • Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc
  • 281 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?sp=1044122
  https://drive.google.com/file/d/1jGK6ER92ZWDcrhspdFQgJ6ucQsUGsA00
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Mar 29, 2022

Share This Page