Đại Cương Lịch Sử Thế Giới Trung Đại Tập 1-Phương Tây (NXB Chính Trị 2009) - Đặng Đức An, 470 Trang

Discussion in 'Lịch Sử Học' started by yenlo02, Feb 6, 2021.

 1. yenlo02

  yenlo02 New Member

  [​IMG]
  Cuốn sách Đai cương lịch sử thế giới trung đại - Tập I -Phương Tây được xuất bản lần này trình bày toàn diện quá trình diễn biến lịch sử ở châu Âu thời trung đại, bao gồm 6 chương: Chương 1: Các quốc gia phong kiến ở Tây Âu vào thời sơ kỳ trung đại (thế kỷ V - X I); Chương II: Các quốc gia phong kiến ở Tây  u vào thời trung kỳ trung đại (thế kỷ XI -XV); Chương III: Các quốc gia phong kiến ở Tây Âu vào thời hậu kỳ trung đại (thế kỷ XV I - X VII); Chương IV: Đế quốc Byzantium (thê kỷ IV - XV); Chương V: Các quốc gia phong kiến ở Nam Âu, Trung Âu và Đông Âu; Chương VI: Các quốc gia phong kiến Scandinavia ỏ Bắc Âu. Ở đầu mỗi chương có phần khái quát chung để bạn đọc nắm được nội dung cơ bản của chúng, sau đó mới đi vào từng mục của chương. Trong sách có kèm nhiều hình ảnh các nhân vật, hình ảnh các sự kiện và các bản đồ cần thiết để bạn đọc theo dõi được dễ dàng hđn những diễn biến của lịch sử. Ngoài ra, xu hướng hiện nay là tên các nhân vật và địa danh được viết đúng theo nguyên dạng (trừ rnột vài địa danh Việt Nam hoá đã quen dùng như Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Ba Lan, Nga,...), các tác giả cũng theo xu hướng đó. Tuy nhiên, để giúp bạn đọc phân biệt được tên riêng bằng tiếng địa phương với tên riêng được phiên âm sang tiếng Việt và các thứ tiếng khác như Anh, Pháp, Đức, Nga, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Ita lia , Hà Lan, Thụy Đ iể n ..., các tác giả đã lập Bảng so sánh nhân danh và địa danh lich sử (xếp theo vần ABC) ở cuối cuốn sách.
  • Đại Cương Lịch Sử Thế Giới Trung Đại Tập 1-Phương Tây
  • NXB Chính Trị 2009
  • Đặng Đức An, Lại Bích Ngọc
  • 470 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=241013
  https://drive.google.com/file/d/1n3BmG_Pt0a71A-Rvs6o_uo-hCCtSKhYf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 1, 2022

Share This Page