Đại Cương Lịch Sử Tư Tưởng Chính Trị Việt Nam Từ Thế Kỉ XVI Đến Thế Kỉ XIX - Nguyễn Hoài Văn

Discussion in 'Chính Trị Học' started by nhandang123, Oct 15, 2021.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2021-10-15_10-40-24.png
  Lịch sử tư tưởng chính trị Việt Nam là một bộ phận quan trọng không thể tách rời của lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trong Tiến trình lịch sử dân tộc, lịch sử tư tưởng chính trị Việt Nam đã hình thành và phát triển một hệ giá trị có tính phổ biến, thường xuyên chi phối sự phát triển của dân tộc, đóng góp tích cực vào quá trình đấu tranh vì độc lập tu do, chống áp bức bóc lột, vì tiền hộ xã hội của nhân dân ta.
  • Đại Cương Lịch Sử Tư Tưởng Chính Trị Việt Nam Từ Thế Kỉ XVI Đến Thế Kỉ XIX
  • NXB Chính Trị 2010
  • Nguyễn Hoài Văn
  • 371 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/3479
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page