Đại Cương Lịch Sử Việt Nam Tập 2 (NXB Giáo Dục 2020) - Đinh Xuân Lâm, 385 Trang

Discussion in 'Lịch Sử Học' started by quanh.bv, Nov 4, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-11-4_22-7-4.png
  Cuốn sách trình bày một cách hệ thống lịch sử cuộc đấu tranh yêu nước cách mạng của nhân dân ta vì độc lập dân tộc và thống nhất đất nước từ năm 1858 - thực dân Pháp thực hiện chiến tranh xâm lược, đến năm 1945 - cách mạng tháng tám thành công đã phá tan hai xiềng xích nô lệ Pháp - Nhật, đồng thời lật nhào chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại ngót ngàn năm. Nội dung gồm có:
  Phần một: Việt Nam (1858-1896): 1. Việt Nam trước nguy cơ thực dân Pháp xâm lược. Cuộc kháng chiến bắt đầu; 2. Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống Pháp mở rộng xâm lược ra Bắc Kì và Trung Kì (1873-1884); 3. Phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam chống chiến tranh bình định của thực dân Pháp
  Phần hai: Việt Nam ( 1897-1918 ): 4. Những biến đổi xủa xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX; 5. Phong trào yêu nước cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX; 6. Việt Nam trong Chiến tranh thế giới thứ nhất ( 1914-1918)
  Phần ba: Việt Nam (1919-1930): 7. Tình hình kinh tế xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất; 8. Bước phát triển mới của phong trào dân tộc ở Việt Nam sau chiến tranh; 9. Phong trào dân tộc ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930
  Phần bốn: Việt Nam (1930-1945): 10. Phong trào cách mạng sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời; 11. Cuộc vận động dân chủ (1936-1939); 12. Cao trào vận động giải phóng dân tộc (1939-1945) và Cách mạng tháng Tám
  • Đại Cương Lịch Sử Việt Nam Tập 2
  • NXB Giáo Dục 2020
  • Đinh Xuân Lâm
  • 385 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1QxY4AZdv1LEZ73TrjPStMd5rJsMAswrG
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 4, 2023

Share This Page