Đại Cương Về Chính Sách Công (NXB Chính Trị 2013) - Nguyễn Hữu Hải, 376 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by quanh.bv, Jun 3, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Phân tích chính sách công là một chuỗi hoạt động nhằm luận giải về mục tiêu, nội dung, chu trình thực hiện chính sách và các mối quan hệ nội tại của chính sách công, làm sâu sắc thêm ý chí của chủ thể nhà nước với xã hội. Kết quả phân tích chính sách công giúp cơ quan hoạch định và tổ chức thực thi có biện pháp sửa đổi, bổ sung nội dung chính sách và duy trì thực hiện chính sách công sát với định hướng trong mỗi thời kỳ.
  Cuốn sách Đại cương về phân tích chính sách công cung cấp những kiến thức đại cương về phân tích chính sách công như: khái quát về phân tích chính sách công, đặc trưng của nghề phân tích chính sách công, tiêu chuẩn nhân sự làm chuyên môn về phân tích chính sách công, quy trình, nội dung và phương pháp phân tích chính sách công. Các tác giả đặc biệt chú trọng đến việc vận dụng những kiến thức cơ bản vào thực tiễn phân tích chính sách công thông qua rèn luyện kỹ năng trong các bài tập ứng dụng. Cuốn sách là một tài liệu tham khảo có giá trị, góp phần trang bị kiến thức cơ bản về phân tích chính sách công và khả năng vận dụng các phương pháp phân tích chính sách vào quản lý chính sách của cán bộ, công chức, viên chức trong khu vực công, đặc biệt là đối với sinh viên, học viên thuộc các hệ đào tạo chuyên ngành chính sách công.
  • Đại Cương Về Chính Sách Công
  • NXB Chính Trị 2013
  • Nguyễn Hữu Hải
  • Số Trang: 376
  • Kiểu file: PDF-SCAN
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/chi-tiet/dai-cuong-61821.html
  https://drive.google.com/file/d/1_795aRC1pn4Fj2rpJJMVdtoW4EAHeI8q
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 12, 2022

Share This Page