Đại Cương Về Giáo Dục Trẻ Khiếm Thị - Trần Thị Hoà, 54 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by admin, Nov 6, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG] ĐH Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
  [​IMG] Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về: Đặc điểm tâm lý cơ bản của trẻ khiếm thị: cảm giác tri giác, giao tiếp, ngôn ngữ, nhận thức; phát triển các kỹ năng đặc thù cho trẻ khiếm thị; Giới thiệu hệ thống phương tiện trợ thị và tình hình giáo dục trẻ khiếm thị ở Việt Nam
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
  http://ebook.moet.gov.vn/resources/iportal/ebook/uploads/Library/GD_tre_khiem_thi.pdf
  eBook có trong tuyển tập DVD Xã Hội Học
   

Share This Page