Đại Đạo Căn Nguyên (Ấn Bản 2002) - Nguyễn Trung Hậu, 59 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 26, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đại Đạo Căn Nguyên
  Ấn Bản 2002
  Nguyễn Trung Hậu
  59 Trang
  Có nhiều vị hỏi tôi tại sao tôi theo Đạo “TAM KỲ PHỔ ĐỘ” và gốc tích Đạo nầy bởi đâu mà ra. Muốn trả lời theo câu hỏi nầy, tất phải dẫn tích dông dài, trưng đủ bằng cớ, phô nhiều lý luận; thành thử, dầu chủ tâm không phải là muốn làm sách, nhưng buộc lòng cũng phải dọn ra một quyển cỏn con, hầu lược thuật mới
  tròn sự tích.Nhan đề quyển nầy nhỏ là “Đại Đạo Căn Nguyên”thì cũng bạo gan lắm rồi. Thế mà có một hai vị đạo hữu bảo tôi nên đề là “Đạo Sử”.
  Không dám bạo gan như thế, nên tôi đáp lại như vầy: Tôi sở dĩ ký thuật sự tích Đạo lại một cách sơ lược cho mọi người rõ thấu vậy thôi, chớ đâu dám tự gọi là nhà làm sử?”.
  Phương chi, Đạo còn đương ở trong thời kỳ phổ độ, tôi vẫn nhắc nhở công lao của mấy vị hành đạo trong năm Bính Dần là năm khai Đạo vậy thôi. Muốn làm Sử Đạo, tất phải đợi nhiều năm sau nầy mới được.
  Sau khi dọn thành quyển “Đại Đạo Căn Nguyên”, tôi có cầu kiểm duyệt ở nhiều vị có chưn trong Đạo từ
  buổi phôi thai; hư thiệt lẽ nào, xin mời chư quí độc giả xem qua mấy lời tựa sau đây thì rõ

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page