Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Sinh Lộ Cho Nhân Loại (Ấn Bản 2008) - Chánh Kiến Tu Sĩ, 916 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 30, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Sinh Lộ Cho Nhân Loại
  Ấn Bản 2008
  Chánh Kiến Tu Sĩ
  916 Trang
  Có độ hơn năm triệu người trên thế giới theo Đạo Cao Đài, một nền tôn giáo mà các bạn có lẽ chưa biết đến. Có thể bạn đã một lần nghe tên tôn giáo này hoặc nghe ai đó nhắc tới Đạo thờ “một mắt”. Vì đây là nền tôn giáo mới, xuất phát từ một nước Việt Nam bé nhỏ nên ít ai biết rõ nền giáo lý và triết lý đầy từ bi và trí tuệ của tôn giáo này.
  Thật vậy, Đạo Cao Đài hay gọi chính xác hơn là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, một tôn giáo mới tổng hợp tinh hoa chơn truyền của các nền tôn giáo lớn có trước đó, đồng thời bổ túc thêm những gì mà các Đấng Giáo chủ trước đây chưa thể giảng hết. Tôn giáo là cơ quan giúp con người hiểu rõ nguồn gốc, biết sống theo tinh thần đạo đức và là kim chỉ nam giúp cho con người tìm đường thoát khỏi nẻo luân hồi. Những nền văn minh chính trên thế giới như Ấn độ, Trung Hoa, Hi Lạp, La Mã, Trung đông đều chịu ảnh hưởng sâu sắc từ các nền tôn giáo như: Bà la môn, Phật giáo, Lão giáo, Nho giáo, Hỏa giáo, Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo...
  Một Đấng Giáo chủ xướng lên một nền Tôn giáo đều là để giảng minh đạo đức; thương đời nên chỉ cho con người con đường giải thoát. Ngày xưa, phương tiện liên lạc truyền bá khó khăn cho nên ở mỗi thời điểm các Ngài phải tùy theo trình độ tiến hóa lúc đó mà giảng cho vừa hiểu, cho đời dễ noi theo.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page