Đại Đạo Truyền Chơn (NXB Đức Lưu Phương 1930) - Nguyễn Kim Muôn, 84 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Jun 3, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-2-8_10-23-31.png
  Đại Đạo Chân Truyện chỉ ra hết sức tường tận về 1 việc “hỏa hậu”. Hỏa hậu là 1 trong tam đại áo bí, thường ẩn mà chẳng dễ truyền cơ yếu, nếu được hỏa hậu thì đan có thể thành , mê hỏa hậu thì vạn không chỉ được một thành. Đại Đạo Chân Truyền phân tích hỏa hậu, trình bày thứ tự, có thể theo thứ lớp để nghiệm. Nhất Quán Thiên Cơ Trực Giảng về việc này có nói : “cẩn thận chỉ ra thứ tự hỏa hậu mọi điều, thứ tự ấy trước đây thường ẩn hoặc ít nói ra nghĩa chỉ để học giả tự chứng.” “Chân Truyền” cùng “Trực Giảng” thật là trong ngoài cùng nhau giúp nhau tham chiếu phát minh. Nếu trong Trực Giảng chưa nói “hỏa hậu trục tiết” , thì có thể xem trong Chân Truyền sẽ có đáp án, nên mời học giả với cả hai bản đều nên nghiên cứu kỹ .
  • Đại Đạo Truyền Chơn
  • NXB Đức Lưu Phương 1930
  • Nguyễn Kim Muôn
  • 84 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://nitro.download/view/D688C318F444169
  https://drive.google.com/file/d/1L_6f8tbAe-tdJhkzcM4JwpXP59l2xhu8
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jan 11, 2024

Share This Page