Đại Đạo Và Đồng Tữ Pháp (NXB Đức Lưu Phương 1929) - Cao Chánh, 50 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Apr 4, 2022.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-4-4_12-13-34.png
  Dầu là người tư-tưởng nào, tôn-giáo nào, dầu là người tín-ngưởng hay là phản-đối, chúng ta cũng phải nhận rằng phong-trào Đại đạo thật là một phong-trào rộng lớn, mới có ở xứ nầy. Trong Lịch-sử hai ngàn năm văn-hiến của nước Việt-Nam, mới có lần này, có thể tin rằng : Người nước ta có tôn-giáo, có tín ngưởng. Thuở xưa, Ấn Độ có đạo Bà-la- Môn dạy người cho biết Càn-Khôn có chủ-lễ, và chủ-lễ tức là đúc Bà-La, tiếng ta gọi là đức Thượng Đế. Đạo vẫn cao, vẫn hay, mà còn hẹp-hòi về nghỉa Bác-ái ; biết nhìn là có đấng Tạo-Hóa Chí-Tôn, mà không chịu nhận rằng hết thảy nhơn-sanh là con một cha, phải thương yêu nhau, phải giúp đỡ nhau.
  • Đại Đạo Và Đồng Tữ Pháp
  • NXB Đức Lưu Phương 1929
  • Cao Chánh
  • 50 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://nitro.download/view/FFD67500A0CBCDF
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page