Đại Diệc Toàn Bộ (NXB Xuân Thu 1957) - Lê Văn Nhàn, 114 Trang

Discussion in 'Huyền Môn Học' started by admin, Aug 6, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Quý Ngài đã có mua ba quyển sách của tôi nhu : Tam Ngươn đại lược, Tam Ngươn tiểu lược, và Tam Ngươn đồ hình, coi đã biết hay dỡ thế nào rồi, có nhiều ông gửi thư đến tặng khen hết sức, có một hai bài chưa hiểu rõ tôi có chỉ dẫn giải nghĩa cho quý ngài mau hiểu.
  Nay tối so an ra quyển ĐẠI DIỆC TOAN B ộythdt hay vồ cùng, sanh tai Huỳnh- Đ/, tủr tai Huỳnh Long, coi có ích lắm. Coi ngày già ống bà cha MC ch/ty liêm chôn trắnh cho anh em con ch/íu, ịco bỉ trùng tang liền iÁUy 4 ỉ trÁnh ịhổi hai cho conchÁu vễ sau. Mua sách nay dể dành coi có ích ỉdnty coi sổ mang đai Kgu-ỉriy sanh ra nhằm Nãmỳ Thắng Ugìy, Già ; lán lén biết tểt hay xấu, nghco hay giàu Ị coi sanh con ta khỏ nuối hay dỉ nuối; coi 60 tuổi sổ mang tảnh tình ngwaì hung hĩỉn ; sanh ra đãng mùa sanhy hay loi mua sanh ; Sit&ng CĩTCy giàu nghèo cũng biết đãng. Coi què Ngũ •hành đai đốny lẩy Ngày đồn ra Gữr, làm quề có yz qui dĩ coi Um, khống thua gì quê Die.Cy và hoc quê Diéc có 64 quẻ biển hóa vổ cùng. Có ph.. Huỳnh-kìMy yh phú Hà-triy du thĩr, phú chừ VÀ phú nồm. Nói tóm tdty có trều SẲU msrai bài coi hay vổ cùng. Anh em ai mua dàng quyển sdch ĐẠI DIỆC TOÀN BỘ
  • Đại Diệc Toàn Bộ
  • NXB Xuân Thu 1957
  • Lê Văn Nhàn
  • 114 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/A4D92EAEADBC00B/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Apr 11, 2018

Share This Page