Đại Giác Thánh Kinh Và Kinh Thánh Giáo Pháp (NXB Tam Giáo Đồng Nguyên) - Nhiều Tác Giả, 366 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Apr 13, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đại Giác Thánh Kinh Và Kinh Thánh Giáo Pháp
  NXB Tam Giáo Đồng Nguyên 2006
  Nhiều Tác Giả
  366 Trang
  Chúng tôi xin trân trọng đôi lời cùng tất cả quý đạo tâm, quý tín hữu của Cao Đài Đại Đạo và của các tôn giáo bạn, cùng toàn thể đồng bào Việt Nam đang sống trên năm châu bốn bể.
  Vì sự hữu ích chung cho nhơn loại trên toàn cõi thế gian này, việc đời và đạo vốn là hai nẻo đường hiệp nhất trong cuộc sống hằng ngày của mỗi cá nhân. Chúng tôi không dám tự cho mình là những người đã biết Đạo, hoặc đường đột trên phương diện hiểu biết nhiều, nhưng nhờ sự may mắn, do ân huệ của Bề trên, nên đã nhận được cơ bút của Đấng Chí Tôn và các Đấng Giáo chủ Tam giáo Nho, Thích, Đạo giáng trần để tả nhị quyển “Đại Giác Thánh Kinh và Kinh Thánh Giáo Pháp” vào năm 1977 tại Hoa Kỳ. Nhưng vì hoàn cảnh eo hẹp nên mãi đến năm 1980 với sự giúp đỡ nhiệt tâm của tất cả quý đạo hữu đạo tâm mọi nơi, chúng tôi mới có thể bắt đầu thi hành trong sứ mạng thiên ban mà ấn hành được 3000 quyển kinh đầu tiên để kính biếu tới đồng bào tạm xem và nghiên cứu.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page