Đại Số Học Lớp 11A (NXB Đường Sáng 1965) - Nguyễn Văn Phú, 162 Trang

Discussion in 'Sách Phổ Thông Xưa' started by admin, May 14, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]Tam-thức bậc hai. Phân-tích ra thừa-sổ. Dấu của tam-thức bậc hai. Bất-phươg-trình bậc hai. So-sánh một số với nghỉệm-số tam-thức bậc hai. Định-nghĩa và nghĩa hình-học của đạo-hàm. Quy-tắc tính đạo-hàm (đạo-hàm cùa tồng-số, tích.số v.Vt..). Dấu của đạo-hàm và chiều biến-thiên của hàm-số. Hàm-số bậc hai, hàm-số nhất-biến.
  • Đại Số Học Lớp 11A
  • NXB Đường Sáng 1965
  • Nguyễn Văn Phú
  • 162 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  http://www.mediafire.com/view/9262631w3oshf4i/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Nov 28, 2019

Share This Page